For praktiserende læger

​Den lægelige uddannelse i Endokrinologisk afdeling I består af 2 læger i basis-uddannelse, 4 læger i introduktionsstilling og 3 læger i hoveduddannelse.

​Alle læger får anvist en vejleder til at sikre et godt udbytte af stillingen. Gennem hyppige samtaler sikres, at Sundhedsstyrelsens målbeskrivelser og logbog udfyldes, og den uddannelsessøgende får gennemført sin uddannelsesplan og får en god tid på afdelingen.

Uddannelses-temadage afholdes ca. 2 gange per år, hvor alle afdelingens læger på en eftermiddag og aften har mulighed for at præge uddannelsen på afdelingen med praktiske tiltag der kan øge arbejdsglæden og udbyttet af tiden. Indsatsen følges op med løbende spøgeskemaundersøgelser.

Minimum 3 gange om ugen er der postgraduat undervisning. Der arrangeres CME for overlæger.

Vi uddanner lægestuderende der typisk får et 6-ugers ophold på 7. semester i deres studie. Vi har 3 studenter ad gangen, der tilbydes et meget varieret udbud af opgaver: Vagttjeneste, stuegang, ambulatorium og skadestue. En udpeget tutor sørger for at tage sig af de studerende og følge op på logbøger osv.

Yasmin Hamid er uddannelsesansvarlig overlæge.

Redaktør