​​​​​​

Direktionssekretariatet

​Direktionssekretariatet er stabsfunktion for direktionen ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, som servicerer og understøtter direktionens arbejde. 
Herudover løser Direktionssekretariatet opgaver på tværs af hele organisationen og er bindeled mellem afdelingsledelser og direktion.

Direktionssekretariatets​ hovedopgaver er:

  • Sekretariatsbetjening for direktionen.
  • Sekretariatsbetjening af direktionsmøder, hospitalets ledergruppe og en række faste råd og udvalg. Heri indgår sekretariatsbistand, sagsbehandling og sagskoordinering.
  • Koordinerende og tværgående opgaver for direktionen og administrationen.
  • Koordinering og kvalitetssikring af høringer og politikerspørgsmål.
  • Support/rådgivning til afdelingsledelser.
  • Sagsbehandling af klager.

Du er velkommen til at kontakte os for råd og vejledning.​

​Direktionssekretariatets medarbejdere:

Direktionssekretariatet bor Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23B, indgang 20D, stuen.


Vakant, sekretariatschefLine Bonnesen, sundhedsjurist
E-mail: line.bonnesen@regionh.dk
Tlf.: 30 91 46 54

Jakob Sidenius, chefkonsulent
E-mail.: jakob.sidenius@regionh.dk
Tlf.: 21 76 96 28

Sandra Rahel Makonnen, direktionskonsulent 
E-mail: sandra.rahel.makonnen.01@regionh.dk
Tlf.: 23 71 83 65

Marianne Birkebæk Anderson, direktionssekretær
E-mail: marianne.birkebaek.anderson@regionh.dk
Tlf.: 38 63 60 60

Lone Mejner Blauenfeldt, direktionssekretær
E-mail: lone.mejner.blauenfeldt.01@regionh.dk
Tlf.: 38 63 61 35
               

                                           
Lone farver.jpgRedaktør