Direktionssekretariatet

​Direktionssekretariatet er stabsfunktion for direktionen ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, som servicerer og understøtter direktionens arbejde.

Herudover løser Direktionssekretariatet opgaver på tværs af hele organisationen og er bindeled mellem afdelingsledelser og direktion.

​​​​​

Direktionssekretariatets​ hovedopgaver er:

 • Sekretariatsbetjening for direktionen.
 • Sekretariatsbetjening af direktionsmøder, hospitalets ledergruppe og en række faste råd og udvalg. Heri indgår sekretariatsbistand, sagsbehandling og sagskoordinering.
 • Koordinerende og tværgående opgaver for direktionen og administrationen.
 • Koordinering og kvalitetssikring af høringer og politikerspørgsmål.
 • Support/rådgivning til afdelingsledelser.
 • Sagsbehandling af klager.

Du er velkommen til at kontakte os for råd og vejledning.​

​Direktionssekretariatets medarbejdere

Direktionssekretariatet bor Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23B, indgang 20D, stuen.


Kia Hee Gade, sekretariatschef
E-mail: kia.hee.gade@regionh.dk
Tlf.: 40 13 58 40

 • Leder af direktionssekretariatet
 • Ledelsesbetjening af direktionen
 • Kontaktperson til de kliniske afdelinger
 • Sagsbehandler på beredskabsområdet
 • Dialogaftaler

             

Line Bonnesen, sundhedsjurist
E-mail: line.bonnesen@regionh.dk
Tlf.: 30 91 46 54

 • Sundhedsjura
 • Klagesager
 • Kontaktperson til Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Kontaktperson til Patienterstatningen
 • Klinisk etisk udvalg
 • Databeskyttelsesforordningen
 • Diverse juridiske ad hoc opgaver


Mette Vingtoft Jacobsen, direktionskonsulent

E-mail.: mette.vingtoft.jacobsen@regionh.dk
Tlf.: 21 76 96 28

 • Betjening af diverse sundhedsfalige råd
 • Dialogaftaler
 • Ledelsesbetjening
 • Sekretariatsbetjening af Lederforum


Sandra Rahel Makonnen, direktionskonsulent (barsel)
E-mail: sandra.rahel.makonnen.01@regionh.dk
Tlf.: 23 71 83 65Marianne Birkebæk Anderson, direktionssekretær

E-mail: marianne.birkebaek.anderson@regionh.dk
Tlf.: 38 63 60 60

 • Sekretær for hospitalsdirektør Anne Jastrup og vicedirektør Kristian Antonsen
 • Mødebookning, forplejning, kalenderstyring mm. knyttet til sekretærbetjening
 • Ansvarlig for posthåndtering/journalisering, herunder workzone systemadministrator
 • Personaleadministrative opgaver, herunder rekruttering
 • Udarbejdelse af dagsordner til direktionsmøder
 • Ajourføring af hjertestoplister
 • Arrangør af temadage, symposier, lederseminarer og andre events


Lone Mejner Blauenfeldt, direktionssekretær
E-mail: lone.mejner.blauenfeldt.01@regionh.dk
Tlf.: 38 63 61 35

 • Sekretær for vicedirektør Kirsten Wisborg og vicedirektør Marie-Helene Olsen
 • Kalender- og mailstyring, mødebookning, forplejning mm.
 • Patienterstatnings- og forsikringssager samt serviceklager
 • Webredaktør
 • Elevansvarlig


Aisha K. Saroya, specialist
Mail: aisha.saoya.01@regionh.dk
Tlf.: 38 63 52 79

 • Sagsbehandling/kvalitetssikring af arbejdsulykker
 • Samarbejde med Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring
 • Sekretariatsbetjening af HR & Arbejdsmiljø
 • PURE administrator
 • Sekretariatsbetjening af Center for Translationel Forskning
 • Sekretariatsbetjening af diverse forskningsfora
 • Ledelsesbetjening af Lederudviklingsprogram RegH


               

                                           
MB sh.pngLone farver.jpgRedaktør