Telemedicin (S40)

Telemedicinsk sårvurdering danner en naturlig forbindelse mellem Regionens sektorer til gavn for borgere med kroniske sår.  Vi tilbyder online vejledning og supervision i sårbehandling til kommunens sygeplejersker, som sikrer en optimal behandling.


Baggrund

Som følge af kommunal og regional satsning startede Videncenter for Sårheling et telemedicinsk samarbejde op med Københavns kommune i 2012.


Formål​

At sikre bedre patientforløb på tværs af sektorer, og at øge kvaliteten af sårbehandling for borgere med problemsår.


I praksis

​I telemedicin følges og dokumenteres sårets udvikling i ord og billeder i en webbaseret sårdatabase. ​

  • Vi vurderer og analyserer sårdata. 
  • På baggrund af analysen indhentes yderligere data, og behandlingsplanen godkendes eller ændres. 
  • Ved behov kan patienten indkaldes til ambulant vurdering/behandling. 

​​

Patientgruppen

Patientgruppen er patienter med alle typer af kroniske sår. 

Sygeplejerskerne i kommunerne kan uden lægelig henvisning oprette patienter i den telemedicinske sårdatabase. Patienten/borgeren har mulighed for at deltage online.


Forudsætninger for deltagelse

Sygeplejersker fra primærsektor skal have gennemført såruddannelse på diplomniveau eller have gennemført kursuset ”Sårbehandlingskursus som optakt til telemedicinsk kommunikation”. 

Inden opstart skal kommunens sygeplejerske deltage i endagskurset: ”Telemedicinsk kommunikation på tværs af sektorer.” 

​Ansvarshavende

​Den ledelsesmæssige funktion i Videncenter for Sårheling varetages af:

  • Afdelingssygeplejerske Merete Hartun Jensen 
  • Overlæge Anders Laursen​


Redaktør