Sengeafsnit (S21)

  • Sengeafsnittet er placeret på 1. sal i bygning 2. 2. Tværvej.
  • Afdelingen deler gang med hudafdelingen og består af 15 sengepladser.
  • Du er altid velkommen til at få besøg af​ dine pårørende på afdelingen. Vi har ingen faste besøgstider. Spørg personalet på afdelingen, hvis du er i tvivl om noget angående besøg .​

Sygepleje

Vi stiler mod at tilrettelægge sygeplejen ud fra pl​ejeformen primær sygepleje. Det betyder, at alle patienter bliver tilknyttet en kontaktlæge og en kontaktsygeplejerske ved indlæggelsen.


​​​Lokal operationsstue/behandlingsstue

Vi har en lokal operationsstue/behandlingsstue tilknyttet sengeafdelingen, hvor mindre kirurgiske indgreb foretages. De større kirurgiske indgreb foretages på den centrale operationsgang.


Ansvarshavende
​Britta Melby Østergaard                Bo Jørgensen
Afdelingssygeplejerske                  Overlæge, Klinisk Ansvarlig 

Kontakt

  • Telefon: 3863 5164 (helst kl. ​13.00 - 15.00)


Redaktør