Om afdelingen

​​​​​

​Videncenter for Sårheling (også kaldet Sårcentret og Afdeling S)​ hører sammen med Dermato-Venerologisk Afdeling, der tilsammen danner A​fdeling D/S.

Vi behandler mennesker med vanskeligt helende sår.

​​Videncenter for Sårheling består af: 

Videncenter for Sårheling er en kirurgi​sk afdeling, som behandler patienter med kroniske sår/problemsår, ofte som følge af en kronisk lidelse, f.eks. sukkersyge og kredsløbsrelaterede lidelser.

​​Tværfaglighed

Vores koncept bygger på et tæt tværfagligt samarbejde, hvor den fælles indsats har stor betydning for en optimeret sårbehandling og et hensigtsmæssigt patientforløb. 

Det tværfa​glige samarbejde er organiseret i sårteams bestående af læger, sygeplejersker, fodterapeuter, fysioterapeut, portør og lægesekretærer. 

Indsatsområder i afdelingen er - udover forebyggelse og behandling af sår - ernæring og smerter.

Samarbejdspartnere 

Vi samarbejder med flere hospitalsafdelinger, både internt og eksternt, som Endokrinologisk-, Klinisk F​ysiologisk-, ​Ortopædkirurgisk- og Karkirurgisk Afdeling. 

Ligeledes har vi et tæt samarbejde med primærsektor (hjemmeplejen).

Afdelingsledelsen

Alexandra Haucke Jacobsen         Simon Francis Thomsen
Ledende oversygeplejerske            Ledende overlæge

Britta Østergaard Melby                 Bo Jørgensen                    
Afdelingssygeplejerske, S21           Overlæge, Klinisk Ansvarlig

Merete Hartun Jensen                     Anders Laursen
Afdelingssygeplejerske S40            Overlæge, Afsnitsleder S40

Susan Bermark                                   Merete Klüver-Jensen
Klinisk oversygeplejerske             ​    Ledende lægesekretær​

Redaktør