​​​​​

Om afdelingen

​Videncenter for Sårheling (også kaldet Sårcentret og Afdeling S)​ hører sammen med Dermato-Venerologisk Afdeling, der tilsammen danner A​fdeling D/S.

Vi behandler mennesker med vanskeligt helende sår.

​​Videncenter for Sårheling består af: 

Videncenter for Sårheling er en kirurgi​sk afdeling, som behandler patienter med kroniske sår/problemsår, ofte som følge af en kronisk lidelse, f.eks. sukkersyge og kredsløbsrelaterede lidelser.

​​Tværfaglighed

Vores koncept bygger på et tæt tværfagligt samarbejde, hvor den fælles indsats har stor betydning for en optimeret sårbehandling og et hensigtsmæssigt patientforløb. 

Det tværfa​glige samarbejde er organiseret i sårteams bestående af læger, sygeplejersker, fodterapeuter, fysioterapeut, portør og lægesekretærer. 

Indsatsområder i afdelingen er - udover forebyggelse og behandling af sår - ernæring og smerter.

Samarbejdspartnere 

Vi samarbejder med flere hospitalsafdelinger, både internt og eksternt, som Endokrinologisk-, Klinisk F​ysiologisk-, ​Ortopædkirurgisk- og Karkirurgisk Afdeling. 

Ligeledes har vi et tæt samarbejde med primærsektor (hjemmeplejen).

Afdelingsledelsen

Alexandra Haucke Jacobsen        Simon Francis Thomsen
Chefsygeplejerske                             Cheflæge

Klaus Kirketerp-Møller                   Charlotte Thune
Overlæge, Klinisk Ansvarlig             Overlæge

Merete Hartun Jensen                    Anders Laursen
Afdelingssygeplejerske S40           Overlæge, Afsnitsleder S40Redaktør