​​

Henvisningskriterier

​Henvisning til Videncenter for Sårheling sker gennem egen læge, speciallæger, andre hospitalsafdelinger og telemedicinske sårsygeplejersker.

Hvem kan hen​vises?

Patienter med problemsår kan henvises til Sårcentret til vurdering, udredning og behandling. Det omfatter også patienter me​d diabetiske fodsår.

Vi modtager patienter med primært lymfødem, samt ikke-kræftrelateret sekundært lymfødem/kronisk ødem. 

Afdelingen har ingen akut funktion

Patienter tilses kun ambulant efter visitation. Dog er der mulighed for akut/ subakut tilsyn i dagarbejdstiden på hverdage efter forudgående lægelig henvendelse. 

Patienter uden forudgående lægelig visitation henvises til egen læge, skadestue eller lægevagt.

Henvisning sendes elektronisk til:

Dermatologisk Afdeling og Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital
lokalisations nummer: 579 0000 192 441

Henvisning bør indeholde oplysninger om:

  • Patientdata (navn, CPR, adresse, telefonnummer)
  • Diagnose
  • Resume af sygehistorie og angivelse af den aktuelle samt eventuel tidligere behandling
  • Henvisende læge inkl. telefonnummer
  • Kørselsbehov/type
  • Eventuel vedlæggelse af kopi af relevante oplysninger (distal trykmåling, dopplerundersøgelse, mikrobiologisk svar, karkirurgisk tilsyn, medicinsk behandling o.lign.)​

Redaktør