Ændringer af åbningstid / Change of opening hours

STOP Coronavirus

DROP IN er lukket. Ved akutte symptomer på kønssygdom kan du kontakte os på telefon 38 63 61 74. Åben alle hverdage fra kl. 8.30-12.00.

Ingen må møde op på hospitalet med feber, hoste, synkebesvær, vejrtrækningsbesvær eller hovedpine. 

Hjælp os med at mindske risikoen for, at patienter og personale bliver smittet med coronavirus.

  • Hvis du er patient og søger hjælp for de nævnte symptomer, skal du ringe til egen læge (eller 1813).  

  • Pårørende skal vente uden for afdelingen, med mindre jeres medvirken i konsultationen er absolut nødvendig.

Tak for din forståelse. 
Hold dig opdateret om coronavirus på myndighedernes fælles hjemmeside: 
www.coronasmitte.dk

STOP Coronavirus 

English

DROP IN is closed. In case of urgent matters concerning STI you can contact us on phonenumber 38 63 61 74. Open all weekdays 08.30-12.00 am.

Do not enter the hospital if you have a fever, a cough, headache, difficulty swallowing or breathing.

Help us reduce the risk to patients and staff of contracting coronavirus.

  • If you are a patient and you require help with any of the symptoms mentioned above, please telephone your own general practitioner (or 1813) 

  • Relatives must wait outside the department unless your participation in the consultation is absolutely necessary.

Thank you for your understanding. 
Stay updated on coronavirus by visiting the authorities' joint website: 
www.coronasmitte.dk


Klinikken er lukket weekender og helligdage.
The Clinic is closed all weekends and public holidays.


Redaktør