Grundforskning

Grundforskning undersøger typisk, hvordan huden fungerer, og hvordan udefrakommende påvirkninger eller forhold i menneskekroppen i øvrigt kan ændre hudens måde at fungere på. 

Denne type forskning giver ikke altid resultater, som straks forbedrer vores behandlinger, men er skridt på vejen mod en bedre forståelse af, hvordan vi kan hjælpe hudpatienter mest muligt.

Undersøgelserne forestås oftest af ph.d.-studerende læger eller folk med tilsvarende biomedicinsk uddannelse. De gennemføres udelukkende med tilladelse fra videnskabsetisk komité, og man deltager kun, hvis man efter grundig information giver tilladelse hertil. 

Man har krav på at få undersøgelsens resultater at vide, men man må i så fald selv henvende sig, hvis man er interesseret, da der kan gå lang tid før resultaterne​ er klar.


Redaktør