​​

Forskning

​Læger:​

Den lægelige forskning på Dermato-Venerologisk Afdeling er af flere forskellige typer: 

For samtlige typer forskning gælder at patienten har ret til på alle tidspunkter at udtræde af forsøget, hvis han ønsker det. Hvis forsøget omhandler sygdomsbehandling, og der fortsat er behov herfor, vil patienten modtage den i situationen bedste af afdelingens til rådighed stående behandlinger.

Sygeplejen:

Forskning og udvikling i sygeplejen. Afdelingen har udarbejdet og implementeret:

  • Kliniske retningslinjer for syfilis, smertevurdering og behandling, obstipation, abstinensbehandling og ernæring m.fl.
  • Modelprogram for Atopisk Dermatitis (børneeksem).
  • Guideline for sygepleje til patienter med psoriasis.
Der er udarbejdet mange informationsmaterialer (pjecer) til patienter i relation til specialet, som kan ses på afdelingens hjemmeside.

Afdelingen er i gang med at udarbejde kliniske retningslinjer for UVB- og UVA-behandling, behandling af kondylomer samt photodynamisk terapi af forstadier til hudkræft.

Afdelingen har udarbejdet patientforløbsbeskrivelse af erysipilas, som kan ses på afdelingens hjemmeside. Andre beskrivelser er under udarbejdelse.

Afdelingens har for tiden fokus på udvikling af den sygeplejefaglige dokumentation, samt opgaveglidning i forhold til behandling af kondylomer, photodynamisk behandling af forstadier til hudkræft. 

Flere kliniske sygeplejespecialister er i gang med særlige udviklingsprojekter.

Den kliniske oversygeplejerske er i gang med et forskningsprojekt.​​​

Redaktør