​​​​​​​​

Information vedrørende blodprøvetagning

​Dette er en guide til dig, som skal have taget blodprø​ver eller elektrokardiogram (EKG) i et af vores blodprøvetagningsambulatorier. 

Når du har fået en henvisning til at få taget blodprøver eller EKG, skal du bestille tid til prøvetagningen, inden du møder op i et vores blodprøvetagningsambulatorier.

Information vedrørende tidsbestilling finder du ved at klikke her.

Når du ankommer, bedes du trække et nummer. Når det bliver din tur, vil du blive kaldt hen til skranken, hvor du tjekker ind med dit sundhedskort. ​

Blodprøvetagning

Når du kommer ind i prøvetagningskabinen, vil du blive bedt om at bekræfte din identitet ved at sige dit CPR-nummer. 

Inden blodprøven tages, får du en elastik strammet om overarmen. Det får blodet til at hobe sig op og fylde blodårerne, så blodprøven er lettere at tage. Derefter afsprittes huden for at undgå infektion ved indstiksstedet. Når spritten er fordampet, stikkes en lille nål ind i blodåren og blodet løber via slangen ind i blodprøveglasset.  

Når du får taget en blodprøve, er det en mindre mængde blod, som tages i små blodprøveglas, svarende til 3-6 ml pr. glas. Nogle gange skal der tages flere blodprøveglas, men nålen forbliver i blodåren, imens de øvrige blodprøveglas fyldes og det kræver således ikke yderligere stik.

Du vil kunne mærke et lille stik, når nålen føres ind i blodåren, men dette er kun meget kortvarigt. 

Alle blodprøveglas får påsat en prøvetagningsmærkat med et unikt prøvetagningsnummer, sådan at analyseresultatet kan sammenkobles med det korrekte CPR-nummer.

 

EKG-optagelse

For at personalet kan sætte elektroder på huden, skal du have tøjet af overkroppen. Du får klistret 10 elektroder på huden, 1 på hver arm og hvert ben og 6 på brystkassen. 

Elektroderne skal have direkte kontakt til huden, hvorfor f.eks. strømpebukser skal tages af inden EKG-optagelsen. 

Hvis din brystkasse er meget behåret, kan det være nødvendigt at skrabe en del af hårene væk inden undersøgelsen. 

Du skal ligge ned, mens du får taget et EKG, og det er vigtigt at du ligger helt stille, mens EKG'et optages.  

Selve optagelsen af EKG'et tager ca. 1 min, men hele undersøgelsen inkl. forberedelse varer i alt ca. 10 min. 


Forholdsregler før blodprøvetagning

Det anbefales at møde 15 min. før planlagt blodprøvetagning og/eller EKG-optagelse, da man skal hvile 15 min. i siddende stilling forud for blodprøvetagning og EKG-optagelse.    

Du kan tage din vanlige medicin uændret forud for blodprøvetagningen, medmindre andet er aftalt med lægen, der har bestilt blodprøven.

Alkohol anbefales ikke 24 timer før blodprøvetagning, da det kan påvirke resultatet af din blodprøve.   

Rygning og hård fysisk motion frarådes også lige inden, du skal have taget en blodprøve, da dette ligeledes kan påvirke resultatet af din blodprøve.  

Nogle analyser kræver, at man er fastende for mad eller medicinfastende.

Hvis du skal møde fastende for enten mad eller medicin, vil lægen, der har bestilt blodprøverne informere dig på forhånd. 

Det er almindeligt, at man kan være nervøs forud for blodprøvetagning. Hvis man har nåleskræk eller tidligere er blevet dårlig i forbindelse med en blodprøvetagning, så fortæl det gerne til prøvetageren på forhånd. Der er mulighed for at ligge ned under prøvetagningen.

 

Hvordan og hvornår får jeg svar?

Langt de fleste prøver, som bliver analyseret på vores eget laboratorium, bliver besvaret samme dag eller dagen efter blodprøven er taget.

Nogle enkelte typer blodprøver samt prøver der analyseres på andre laboratorier, kræver længere svartid.

Når svarene er tilgængelige, vil de fremgå af sundhed.dk.

Det er altid den læge eller afdeling, der har bestilt prøverne, der skal give svar på resultaterne.

 

​ Redaktør