​​​​​

Monitorering

​Hvordan sikrer man sammenhængskraft på en afdeling, der udelukkende består af ensengsstuer? 

Det er behovet, som skal løses via Monitoreringsprojektet.

Behovet er strategisk opsamlet, eftersom Nyt Hospital Bispebjerg bliver opført med 500 enestuer. Dette kræver nytænkning af klinikernes arbejdsgange. ​I sommeren 2022 afholdte Innovationsenheden på Bispebjerg Hospital workshops for klinikere på tværs af hospitaler. Formålet var at afdække deres behov angående monitorering, hvilket resulterede i en detaljeret behovsbeskrivelse. Efterfølgende blev der afviklet to markedsdialoger med klinikere og private virksomheder, hvis formål var at opnå indsigt i løsningsmulighederne som led i valideringen af behovet.


Klik her for at læse one-pageren om Monitoreringsprojektet

Klik her for at læse den uddybende behovsbeskrivelse til Monitoreringsprojektet

Redaktør