​​​​​​​​​

​​​​


Validering

For de behov, som efter afdækningen viser sig at have tilstrækkelig substans og momentum, vil vi invitere relevante klinikere og virksomheder til en markedsdialogsworkshop. Disse workshops har til formål at validere, om det er muligt at løse de afdækkede behov på en måde, som vil sikre en værdiskabelse for hospitalet. 

​Det skal derfor drøftes for hvem, løsningerne vil skabe værdi, og hvordan værdiskabelsen vil komme til udtryk i praksis. Det kunne eksempelvis være tidsbesparelser eller mindre dokumentation. Markedsdialogen skal også bidrage til estimeringer af økonomiske omkostninger angående udviklingen af de pågældende løsninger, rentabilitet samt give indblik i, hvad det vil kræve af medarbejderressourcer for, at virksomhederne vil kunne levere. 


For de behov, som efter markedsdialogen vurderes at kunne løses på en givtig måde, vil der blive udformet business cases. I business casen vil det fremgå, hvilken værdiskabelse, det formodes, at løsningen vil medføre. Derfor vil business casen beskrive temaer såsom økonomiske fordele, bæredygtighed samt sundhedsfaglige emner såsom tidsbesparelser, patientsikkerhed og lignende. Det vil også fremgå for hvem, løsningerne formodes at vil medføre værdi. Det kunne eksempelvis være for sundhedspersonalet og/eller pårørende.

I business casen vil de fremtidige løsninger også blive beskrevet med det formål at understøtte forståelsen af, hvordan løsningerne formodes at vil medføre værdi. Der vil også forekomme en beskrivelse af, hvad regionen som kunde og som sundhedsydelse kan forvente at vil opnå, såfremt behovet bliver løst.   Redaktør