Ofte stillede spørgsmål

Hvad er afdelingens e-mail adresse?

Audio.bispebjerghospital@regionh.dk

​Hvad/hvem er Rigshospitalets audiologiske klinikker?

Rigshospitalets audiologiske klinikker er beliggende på Bispebjerg Hospital og på Rigshospitalet (Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi) under Center for Hørelse og Balance​

Hvor kan jeg få et høreapparat?

Voksne patienter behandles på Bispebjerg Hospital, mens børn behandles ​på Rigshospitalet. 
Der er dog undtagelser, der gør sig gældende i særlige situationer.

Hvordan får jeg et høreapparat?

Du skal henvende dig til en privat praktiserende øre-næse-halslæge. Denne vil undersøge din hørelse og henvise ​dig til den rette behandling.

Hvor lang er ventetiden/ventelisten?

Ventetiden afhænger af henvisningsårsagen.
Er der mistanke om en udredningskrævende sygdom, er der ca. 1 måneds ventetid. Er der alene tale om høreapparatbehandling eller ikke udredningskrævende sygdom, fremgår den aktuelle ventetid på www.venteinfo.dk
Søg på ordet "høreapparat", og du finder hurtigt de relevante oplysninger.

Kan jeg komme på en afbudsliste?

Nej, vi ringer automatisk videre til den næste på ventelisten, når vi får et afbud. Vi har ingen afbudslister. Det er derfor vigtigt, at du ringer afbud i god tid før din aftale (ikke samme dag). 

Kan jeg blive henvist af min egen praktiserende læge?

Nej, du skal undersøges og henvises af en øre-næse-halslæge. Ørelægen kan samtidigt rådgive dig om alle dine behandlingsmuligheder.

Hvorfor skal jeg have en henvisning, når jeg har været på afdelingen før?

Du skal henvises af en ørelæge af flere årsager. Under konsultationen med din ørelæge vil du få information om andre mulige behandlingssteder med kortere ventetid. Din ørelæge vil vurdere dit høretab og kan derefter henvise dig til den bedst mulige behandling med den korteste ventetid. Sidst men ikke mindst vil du få foretaget en grundig øreundersøgelse for at udelukke eventuelle sygdomme i ørerne.

Hvornår kan jeg blive henvist?

Har du ikke et høreapparat i forvejen, kan du altid henvises. Har du allerede et høreapparat, kan du henvises 3 år og 9 måneder efter du sidst har fået udleveret et høreapparat med offentligt tilskud. (Dvs. 3 måneder før udløbet af 4 års garantiperioden på høreapparaterne).

Hvor mange bliver der henvist til behandling på høreklinikken (Bispebjerg hospital)?

Vi modtager ca. 500-700 henvisninger pr. måned. Heraf er ca. 20% henvist på grund af mistanke om en udredningskrævende sygdom (udredningsgaranti på én måned). De resterende 80% fordeler sig nogenlunde ligeligt med ca. halvdelen som nye patienter, der skal have et høreapparat for første gang og ca. halvdelen som fornyelser af høreapparater, tidligere udleveret fra Bispebjerg høreklinik.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke synes det udleverede høreapparat er tilfredsstillende?

Såfremt du returnerer dit høreapparat inden for de 2 første måneder (efter udleveringsdatoen), har du mulighed for at prøve en anden type høreapparat. Du har også mulighed for at få en tid til justering/kontrol af dit høreapparat, således at funktionen af dit apparat optimeres bedst muligt til dine behov.  

Jeg har fået apparater udleveret i en privat klinik, kan I justere/reparere dem ?

Nej, du skal tage apparaterne med til den butik/forhandlerkæde hvor apparaterne er købt og få dem serviceret og justeret.

Jeg har fået "offentlige" apparater udleveret hos en privatpraktiserende ørelæge i puljeordningen, kan I justere/reparere dem ?

Nej, ørelægen der har udleveret apparaterne varetager service, reparationer og justering i garantiperioden (4 år).

Hvilke andre behandlingsmuligheder findes der?

Din ørelæge vil informere dig om de øvrige behandlingsmuligheder/steder.
Ganske kort er der følgende muligheder:

1) Ved ukomplicerede høretab: 

  • Offentlig klinik (Hillerød Hospital og Bispebjerg Hospital)
  • Private høreapparat klinikker
  • Offentlig udlevering af høreapparater ved udvalgte ørelæger i Region Hovedstaden

Se tilknyttede ørelæger

2) Ved komplicerede høretab:

  • Offentlig klinik (Hillerød Hospital eller Bispebjerg Hospital)

Hvordan defineres komplicerede/ukomplicerede høretab ?

Din ørelæge vurderer hvilken kategori dit høretab tilhører. Kriterierne er fastlagt af Sundhedsstyrelsen og fremgår af vejledningen "Udredning og henvisning af patienter med hørenedsættelse", udgivet juni 2015.

​Hvilke typer høreapparater har i på afdelingen?

Vi har de fleste større og kendte mærker, som findes på markedet. Vi fører også alle typer af høreapparater, dvs. i-øret, mini-kanal, CIC, ørehængere, tyndslange, RIC etc.

Hvad er forskellen på "offentlige" og "private" høreapparater?

I princippet er der ingen forskel. Offentlige apparater er som oftest magen til de apparater der udleveres "privat". Vi udleverer ikke brugte apparater, demo apparater eller "gamle" apparater. 

Kan jeg få udleveret en gratis fjernbetjening eller andet ekstraudstyr?

Ja, hvis lægen/hørespecialisten finder det nødvendigt i behandlingen af høretabet, kan der udleveres gratis ekstraudstyr. 

Kan jeg betale ekstra og få et "bedre" høreapparat/ekstraudstyr?

Nej, man kan ikke betale ekstra. Alle høreapparater er gratis, når de udleveres fra en offentlig klinik/ørelæge. Ønsker du at betale ekstra og selv vælge et høreapparat, kan du vælge privat behandling med offentligt tilskud. 

Hent Sundhedsstyrelsens pjece om høreapparat til voksne.

​Hvem har udvalgt hvilke apparater, der skal udleveres i det offentlige?

En ekspertgruppe har opstillet kravene til høreapparaterne inden for det offentlige behandlingstilbud. Høreapparatvirksomhederne har derefter budt ind med deres apparater. Dette kaldes licitationen. Der foretages en ny licitation ca. hvert andet år. Der sker dog som regel en udskiftning af apparaterne mellem licitationerne, når der kommer nye høreapparater på markedet.

​Findes der en informationspjece om behandlingsmulighederne?

Ja, der er udgivet en pjece fra Sundhedstyrelsen som indeholder information om privat/offentlig høreapparat behandling. 

Hent Sundhedsstyrelsens pjece om høreapparat til voksne.

Hvor kan jeg finde information om brug af høreapparat og kommunikation med nedsat hørelse?

Du kan finde information om brug af høre apparat, kommunikation med nedsat høresle og meget andet på: www.høretab.dk.


Åben service er lukket på Bispebjerg Hospital - kan jeg så ikke længere få hjælp til mine høreapparater? 

Såfremt der er fejl på apparaterne, kan de indsendes til det firma, der har produceret dem, eller apparaterne kan afleveres på Audiologisk Afdeling, som så sender dem. 

Vi kan tilbyde en justering/efterkontrol, hvortil der skal bestilles en tid.

Har du apparater, der er ældre end 4 år, eller er de udleveret fra en anden høreklinik, skal du henvises af en privat praktiserende øre-næse-halslæge. 


Åbningstider og ferier, har afdelingen altid åben?

Nej, der er som regel lukket omkring jul og nytår, samt 2 uger i sommerferien. Ring evt. til afdelingen eller check på hjemmesiden om der åbent, hvis du planlægger at møde op på afdelingen uden forudgående aftale. ​

Redaktør