Indeklima

​Dårligt indeklima opstår som regel ikke på grund af e​n enkelt årsag, men som en kombination af flere forskellige forhold.

​​​​​​​​​​​​​​

​Et dårligt indeklima kan f.eks. opstå af:

 • Høj indendørstemperatur
 • Varmeudvikling fra edb-udstyr
 • Længerevarende fugt
 • Dårlig ventilation
 • Træk
 • Støj
 • Støv
 • Tobaksrøg
 • Dårlig rengøring
 • Afgasning fra nye møbler og byggematerialer
Indeklima-forholdene har betydning for vores velvære, og bør være en naturlig del af en virksomheds løbende arbejde med arbejdsplads-vurderingen (APV).

Har dårligt indeklima betydning for helbredet?

Hvis man opholder sig i bygninger med dårligt indeklima, kan det hos nogle personer give symptomer som irritation i øjne, næse eller svælg, hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær. Disse symptomer er imidlertid også almindeligt forekommende og kan derfor også ses hos personer i bygninger med et godt indeklima.

Giver dårligt indeklima varige helbredsskader?

Nej, symptomer der skyldes indeklimaet forsvinder, når man kommer væk fra det dårlige indeklima, eller når årsagerne til dårligt indeklima fjernes.

Kan man få hyppige tilfælde af bihulebetændelse, halsbetændelse og bronkitis af dårligt indeklima?

Nej, det er infektionssygdomme, som man får ved smitte fra andre mennesker. Indeklimaet er derfor ikke selve årsagen til betændelsen.

Hvad betyder fugt i bygninger?

Fugt i bygninger kan ligesom de andre årsager til dårligt indeklima medføre irritation i øjne, næse eller svælg, og medføre hovedpine og træthed.

Kan man blive allergisk over for skimmelsvampe?

Der er en meget lille risiko for at udvikle allergi over for de skimmelsvampe, der er i bygningen. Det vil især være personer, som i forvejen er disponeret for allergiske sygdomme, der kan udvikle skimmelsvampeallergi.

Hvordan afgøres det, om du har gener pga. indeklimaet?

Det kan være svært at fastslå, om dine symptomer skyldes indeklimaet, da man ikke kan konstatere det ved en blodprøve eller en lægelig undersøgelse. 

Hvis symptomerne mindskes eller forsvinder, når bygningen forlades, kan det tyde på, at de muligvis hænger sammen med indeklimaet i bygningen. Hvis der desuden er mange i en bygning, der har disse symptomer, taler det også for, at der er problemer med indeklimaet.

Hvis du har mange symptomer eller er meget generet af symptomerne, bør du gå til din læge. Din læge kan tage stilling til, om symptomerne skyldes indeklimaet, og om du evt. skal henvises til Arbejdsmedicinsk Klinik.

Hvad gør vi på Arbejdsmedicinsk Klinik?

Ved konsultationen gennemgår den arbejdsmedicinske læge din sygehistorie og dine ansættelser, herunder hvordan indeklimaet har været på dine arbejdspladser. 

Afhængigt af dine symptomer kan du blive sendt til yderligere undersøgelser, f.eks. en undersøgelse af din lungefunktion. Arbejdsmedicinsk Klinik kan også vurdere bygningsrapporter, der evt. er gennemført på din arbejdsplads. 

I sjældne tilfælde vil der blive foretaget anmeldelse til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen.

Hvordan kan du selv komme det nærmere?

 • Find ud af, om andre på arbejdspladsen har lignende symptomer.
 • Læg mærke til, om der er nogle af de kendte årsager til dårligt indeklima i bygningen.
 • Kontakt sikkerhedsrepræsentanten, som sammen med sikkerhedsgruppen kan gennemgå arbejdspladsen og vurdere indeklimaet. Ofte kan man ved en gennemgang af bygningen, lokaler og installationer finde oplagte fejl og mangler.
 • På Arbejdstilsynets hjemmeside kan du få materiale i form af APV-checklister og Arbejdsmiljøvejvisere, hvor man kan få gode råd om vurdering af indeklimaet.​
 • Hvis det er fugt og skimmelsvampe, der er problemt, kan man få god vejledning i Branchearbejdsmiljørådenes (BAR) branchevejledning om fugt og skimmelsvamp. ​
 • Det kan nogle gange være nødvendigt med bistand fra eksterne arbejdsmiljøkonsulenter.

​​
Redaktør