Graviditet og arbejde

​Den arbejdsmedicinske undersøgelse er en lægesamtale af ½ - 1 times varighed. Der foretages​ ikke fysisk undersøgelse af den gravide.

​​​​​​​​​​​

​Ved samtalen er det lægens opgave at foretage en detaljeret gennemgang af den gravides daglige arbejde og arbejdsmiljø, så en eventuel risiko for fosteret eller graviditeten opdages. 

Hvilke risikofaktorer ser vi på?

 • Fysiske faktorer: F.eks. langvarigt gående og stående arbejde, ekstreme temperaturer i arbejdsmiljøet, helkropsvibrationer, stråling m.fl.
 • Kemiske påvirkninger: F.eks. organiske opløsningsmidler, tungmetaller og bekæmpelsesmidler.
 • Smitsomme påvirkninger: F.eks. røde hunde, toxoplasmose, lussingesyge, smitsom leverbetændelse m.fl.
Efter samtalen kan det være nødvendigt, at lægen indhenter yderligere oplysninger fra f.eks. databaser eller datablade vedrørende produkter. Dette er ofte tilfældet, hvis den gravide udsættes for kemiske påvirkninger i sit arbejde.

Når risikofaktorerne på den gravides arbejdsplads er belyst, vurderer lægen om den gravide kan fortsætte på sin arbejdsplads som hidtil, eller om der skal ske ændringer af den gravides arbejdsforhold.

Hvilke ændringsmuligheder er der?

 • Ændringer i tilrettelæggelse af arbejdet.
 • Ændring i indretning af arbejdsstedet/tekniske foranstaltninger.
 • Omplacering af den gravide til andet arbejde.
 • Fraværsmelding på deltid eller fuldtid.
NB: Den gravide er berettiget til fuld løn under fraværsmeldingen, når det skyldes arbejdets særlige karakter. 

Hvad har arbejdsgiveren ansvaret for?

 • At tage initiativ til at udarbejde en gravidpolitik.
 • At sørge for, at påpegede arbejdsmiljøproblemer bliver løst, så den fraværsmeldte gravide kan indtræde i sit arbejde igen.
 • At vurdere muligheden for omplacering til andet arbejde. 

Hvad har den praktiserende læge ansvaret for?

 • At foretage en fraværsmelding af den gravide, hvis der er risiko for foster eller graviditet i den gravides arbejdsmiljø.​
Hvis det er usikkert, om den gravides arbejdsmiljø indebærer en risiko for graviditet eller foster, kan den gravide fraværsmeldes indtil en afklaring foreligger.


Redaktør