Astma

​Ved undersøgelse for astma lytter lægen på dine lunger og dit hjerte, og du vil ofte også skulle udføre en lungefunktionstest.

​​​​​​​​​​​​​​

​Undersøgelsen 

Ved konsultationen gennemgår den arbejdsmedicinske læge din sygehistorie og dine ansættelser. Der vil blive stillet en del spørgsmål om dit arbejde. Derefter foretages en lægelig undersøgelse med stetoskopi af dine lunger og hjerte. Sædvanligvis skal du også udføre en lungefunktionstest ved at puste i et apparat.

Afhængigt af dine symptomer og lægens fund kan du blive sendt til yderligere undersøgelser, f.eks.:

  • Røntgen af lungerne.
  • Blodprøver og/eller priktest for bestemte ting, der hyppigt giver allergi.
  • Måling af lungefunktionen gennem et par uger med et lille måleapparat (peakflowmeter), som du får med hjem. Du skal så foretage målinger både derhjemme og på arbejdet.

Du får herefter en samlet vurdering af, om du har astma, og om noget tyder på, at årsagen til din astma findes i dit arbejdsmiljø. Man kan skelne mellem:

  • Arbejdsbetinget astma, hvor årsagen findes i arbejdsmiljøet.
  • Arbejdsforværret astma, der ikke er forårsaget af arbejdsmiljøet, men hvor anfald kan fremkaldes af faktorer i arbejdsmiljøet.
Ved afslutningen vil der blive givet råd om, hvordan du skal forholde dig i forhold til arbejdet fremover.

Hvordan kan astma behandles?

Du bør undgå de ting, som du reagerer på. Der kan f.eks. blive tale om at udskifte stoffer og produkter på din arbejdsplads eller ​at omplacere dig på arbejdspladsen. Herudover er der i dag gode muligheder for medicinsk behandling. Det er din praktiserende læge, der vil stå for den medicinske behandling.

Kan astma anerkendes som en arbejdsskade?

Astma står på erhvervssygdomslisten. Det betyder, at hvis din astma skyldes et af de stoffer, der står på denne liste (f.eks. isocyanater, enzymer eller dyr), kan tilfældet anerkendes som en arbejdsskade. Det kræver naturligvis, at du er udsat for stoffet på dit arbejde.

Hvad skal du være opmærksom på?

  • Udsugning og ventilationsforhold på din arbejdsplads skal være i orden. Ellers må du tale med din sikkerhedsrepræsentant.
  • Undgå rygning, da rygning forværrer din astma.
  • Hvis du får astmamedicin, er det vigtigt, at ​du tager medicinen som anbefalet. Hvis du bliver ved med at have hoste og åndenød, kan det være, at du får for lidt medicin. Så må du kontakte din læge.

​​
Redaktør