Stress

​Vi siger ofte, at vi er stressede. Det betyder som regel bare, at vi har travlt - og måske lidt mere travlt, end vi bryder os om. Men travlhed er ikke stress. Hos os beskæftiger vi os med kortvarig og langvaring stress.

​​​​​​​​​​

​Alle kommer ind imellem i situationer, der giver kortvarig stress, som er uskadeligt og gør os i stand til at yde vores bedste under pres. 

Hvis en stresstilstand derimod varer ved i længere tid, kan man miste overblikket,​ og der kan opstå symptomer som hovedpine, muskelspændinger, hjertebanken, søvnproblemer, træthed, svigtende koncentration og hukommelse, irritabilitet, angst og dårligt humør. 

Langvarig stress ​opstår typisk pga. alvorlige begivenheder, f.eks. tab af ægtefælle, alvorlig sygdom eller fyring – eller pga. en meget hårdt presset hverdag med belastninger på arbejdet, manglende hvile eller konflikter på arbejdet eller i privatlivet. Ofte skyldes langvarig stress, at man er belastet på flere områder samtidig.

Ved samtale med en arbejdsmedicinsk læge gennemgås din sygehistorie og dine arbejdsforhold og andre belastninger. Hvis du har symptomer, tager vi stilling til evt. yderligere undersøgelser eller forslag til behandling (som ikke udføres hos os). Samtalen afklarer, hvilke forhold der bidrager til stress-tilstanden, og du får råd om håndtering af arbejde og andre stress-faktorer fremover. 

Stresssymptomer går normalt over, når stress-faktorerne fjernes, og bliver derfor ikke anerkendt som arbejdsskade i Arbejdsskadestyrelsen. Depression som følge af langvarig stress kan i særlige tilfælde anerkendes.Redaktør