Personale

Stressreduktionsklinikken består af et stærkt tværfagligt team af læger, psykologer, sekretærer og forskere.

Teamet af arbejdsmedicinske læger består af overlæger og uddannelseslæger, som alle tager sig af den arbejdsmedicinske udredning og viderehenvisning til stressreduktionsklinikkens psykologer.

Psykologerne ved Stressreduktionsklinikken afholder forsamtalerne og er ansvarlige for stressreduktionsgrupperne.

Ansvarlig for Stressreduktionsklinikken  

Nanna Eller, overlæge. 

Nanna er speciallæge i arbejdsmedicin og ansvarlig for Stressreduktionsklinikken. Hun har skrevet doktordisputats om psykisk arbejdsmiljø, stressfysiologi og tidlig åreforkalkning og er uddannet kognitiv terapeut. Hun holder desuden foredrag og underviser i psykisk arbejdsmiljø, stress og stressforebyggelse.

E-mail: nanna.hurwitz.eller@regionh.dk 

Psykologer


Mia Herskind: anne.marie.herskind@regionh.dk
​Lone Ross Nylandsted: lone.ross.nylandsted@regionh.dk

Øvrige medarbejdere

Torben Lindskov Hansen, speciallæge i psykiatri

Johan Høy Jensen, postdoc, cand.psych.,  e-mail: johan.hoey.jensen@regionh.dk

 

Se øvrigt personale hos Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling.

Redaktør