Personale

Stressreduktionsklinikken består af et stærkt tværfagligt team af læger, psykologer, sekretærer og forskere.

Teamet af arbejdsmedicinske læger består af overlæger og uddannelseslæger, som alle tager sig af den arbejdsmedicinske udredning og viderehenvisning til stressreduktionsklinikkens psykologer.

Overlæge

Jens Peter Bonde, professor og ledende overlæge for Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling.

​E-mail: jens.peter.ellekilde.bonde@regionh.dk
Direkte tlf.: 38 63 58 63
Mobil: +45 30 43 86 17


Nanna Eller, overlæge og ansvarlig for Stressreduktionsklinikken. 

Nanna er speciallæge i arbejdsmedicin og ansvarlig for Stressreduktionsklinikken. Hun har skrevet doktordisputats om psykisk arbejdsmiljø, stressfysiologi og tidlig åreforkalkning og er uddannet kognitiv terapeut. Hun holder desuden foredrag og underviser i psykisk arbejdsmiljø, stress og stressforebyggelse.

 

E-mail: nanna.hurwitz.eller@regionh.dk 

Psykologer

Psykologerne ved Stressreduktionsklinikken afholder forsamtalerne og er ansvarlige for stressreduktionsgrupperne.

Maja Schondel, cand.psych.aut. og specialist i klinisk psykologi / psykoterapi.

Hun er uddannet lærer i mindfulness-baseret stressreduktion ved Dansk Center for Mindfulness, Århus Universitet. Hun er specialiseret i kognitiv adfærdsterapi og har tidligere arbejdet både i privat virksomhed og i psykiatrien med blandt andet stress, depression og angsttilstande.

 ​E-mail: maja.schondel@regionh.dk 

 

Tine Norup, cand.psych.aut. og specialist i klinisk psykologi / psykoterapi. 

Hun har arbejdet i psykiatrien med terapi, supervision og undervisning. Hun er specialiseret i kognitiv adfærdsterapi og den kliniske brug af mindfulness meditation i forhold til mennesker med stress, angst og depression.

​ E-mail: tine.norup@regionh.dk

Øvrige medarbejdere

Clas Winding, Psykiater, Teamleder i Psykiatrisk Center København

  • Varetager psykiaterkonference
  • Kvalitetssikring af diagnostisk udredning

E-mail: clas.winding.christensen@regionh.dk


Johan Høy Jensen, ph.d.-studerende, cand.psych.

  • Psykosocialt arbejdsmiljø og trivsel
  • Organisatorisk omstrukturering i den offentlige sektor
  • Kognitive vanskeligheder
  • Epidemiologi og registerforskning

E-mail: johan.hoey.jensen@regionh.dk

Sekretær

Mette Agerbæk Bjørneboe, koordinerende sekretær i stressreduktionsklinikken


E-mail: mette.agerbak.bjoerneboe@regionh.dk

 

Se øvrigt personale hos Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling.

Redaktør