Om Stressreduktionsklinikken

Baggrund

Stressreduktionsklinikken blev etableret i september 2015. Baggrunden for etableringen var, at vi på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling oplevede en stigning i antallet af henvisninger af mennesker med arbejdsrelateret stress.

Forud for etableringen af klinikken tilbød vi udredning og rådgivning, men vi havde ikke et psykologisk behandlingstilbud. Det besluttede vi internt at etablere og udvikle. 

Vision

Vi vil være kendt for at tilbyde de bedste behandlingstilbud ved arbejdsrelateret stress og for at koordinere  behandlingsforløbet med patient, arbejdsplads og netværk.

Mission

Vi tilbyder brugbar, evidensbaseret behandling til mennesker med arbejdsrelateret stress i Region Hovedstaden.

  • Ved brugbar forstår vi, at patienterne fra første kontakt får hjælp til håndtering af symptomerne i dagligdagen.
  • Ved evidensbaseret forstår vi, at behandlingen er forskningsbaseret og dermed videnskabelig dokumenteret.
  • At behandlingen er baseret på forskningsresultater betyder, at vi hele tiden udvikler behandlingen i henhold til de nyeste resultater.
Redaktør