Invitation til Klinikkens fordybelsesdage

Kære tidligere deltagere.

Det er nu 4. gang at vi inviterer alle jer, der tidligere har deltaget i en af vores Stressreduktionsgrupper, til fordybelsesdag. Anledningen er, at klinikken markerer sit 5. års jubilæum.

Formålet med dagen er at træne bevidst nærvær og igennem mindfulness øvelser at forbinde os til kroppen og sindets ressourcer, for derefter at kunne træde ud i hverdagen med fornyet energi, fokus og hjertevarme. 

Fordybelsesdagen foregår i tavshed og du vil blive guidet igennem mindfulness øvelser, som du kender fra dit forløb. Øvelserne guides af psykologerne Mia Herskind, Kay Worsfold og Sine Maria Helldén. 

Vi holder samme fordybelsessession på følgende to datoer: 

onsdag den 2. december og onsdag den 13. januar kl. 09.30-15.00

 
Tilmelding
Hvis du har tid og lyst til at være med, skal du melde dig til inden den 15. november. Dagen er gratis. Da vi skal være på loftsrummet, er der begrænsning på antal deltagere. Vi forventer, at vi bliver omkring 30 deltagere. 

Du kan tilmelde dig én af dagene ved at skrive til vores sekretær Birthe Petersen på Birthe.Petersen.01@regionh.dk. I emnefeltet bedes du skrive: Fordybelsesdag, dato og "dit navn", fx "Fordybelsesdag, 2/12, Hans Hansen". Hvis du i sidste øjeblik må melde fra, så skriv endelig, så en anden deltager kan få din plads.

Hvis du ikke hører fra os, er det fordi begge dage er booket fuldt op.

Praktiske oplysninger
Rent praktisk vil vi bede dig om at medbringe yogaunderlag, tæppe, evt. pude og varme strømper, samt en god madpakke, te og vand. Hvis du har lyst, må du meget gerne tage lidt sødt eller sundt med til corona-hensynsfuld deling mod slutningen af dagen.

Vi glæder os meget til at gense dig!

De bedste hilsner

Mia, Kay og Sine

 

Redaktør