​​​​

Personale

Læger

Afdelingsledelse

Jane Frølund Thomsen, cheflæge, ph.d.

E-mail: jane.froelund.thomsen@regionh.dk

 • Speciallæge i arbejdsmedicin
 • Klinisk ansvarlig
 • Forskning indenfor bevægeapparatslidelser, psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljø i Ulande
 • Ekstern klinisk lektor, Københavns Universitet
 • Sundhedsstyrelsens repræsentant i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings Erhvervssygdomsudvalg

 

Øvrige speciallæger i arbejdsmedicin

Anja Huusom, afdelingslæge

E-mail: anja.julie.huusom@regionh.dkanja.julie.huusom@regionh.dk


anne.caroline.curtz@regionh.dk

 • Områdeansvarlig i Giftlinjen 


Charlotte Brauer, overlæge, ph.d.
E-mail:
charlotte.brauer@regionh.dk charlotte.brauer@regionh.dk

 • Forskningsansvarlig overlæge
 • Forskning indenfor gravide på arbejde, muskelskeletlidelser hos bagageportører, helbredsskader og partikelforurening i lufthavn, KOL blandt bygningsarbejdere, indeklima

 

Ellen Bøtker Pedersen, overlæge

E-mail: Ellen.Boetker.Pedersen@regionh.dkEllen.Boetker.Pedersen@regionh.dk

 • Uddannelsesansvarlig overlæge
 • Forskning indenfor bevægeapparatslidelser og toksikologi
 • Ekstern klinisk lektor, Københavns Universitet
 • Sundheds- og Ældreministeriets stedfortræder i Arbejdsmiljøklagenævnet

 

Harald Meyer, overlæge, ph.d.

E-mail: harald.william.meyer@regionh.dkHarald.william.meyer@regionh.dk

 • Tovholder på de højt specialiserede funktioner: asbestose og klimakammereksponeringer
 • Tovholder for området lunger, allergi og hud
 • Forskning indenfor indeklima (PCB) og lungelidelser
 • Formand for Udvalget for Udvikling og Udredning, Arbejdsmiljøforskningsfonden 

Ingrid Sivesind Mehlum, overlæge, professor, ph.d.
E-mail: ingrid.alethe.sivesind.mehlum@regionh.dk​
 • Leder af Forskningsenheden ved afdelingen (Gå til Forskningsenheden)

 • Klinisk professor i arbejdsmedicin, Københavns Universitet

 • Forskning indenfor arbejdsbetingede sygdomme generelt, og specifikke sygdomme som kræft, hjertekarsygdomme, hudsygdom, udbrændthed og bevægeapparatslidelser, i tillæg til sygefravær og arbejdsdeltagelse

 • Medlem af Det Videnskabelige Udvalg, Arbejdsmiljøforskningsfonden​​


Jonathan Aavang Petersen, afdelingslæge, ph.d.
E-mail: jonathan.aavang.petersen@regionh.dk
 • Udvikling af det muskuloskeletale område, både klinisk og forskningsmæssigt

Luise Mølenberg Begtrup, afdelingslæge, ph.d.

E-mail: luise.moelenberg.begtrup.02@regionh.dkluise.moelenberg.begtrup.02@regionh.dk

 • Interesseområde: Graviditet og betydning af arbejdsmiljøfaktorer, f.eks. natarbejde
 • Proejktleder på projekterne PRECISE og Jordemoder på arbejdspladsen​

Nanna Eller, overlæge, dr.med.

E-mail: Nanna.Hurwitz.Eller@regionh.dknanna.hurwitz.eller@regionh.dk

 • Ansvarlig for det psykosociale område, herunder stressreduktionsklinikken
 • Forskning i psykosocialt arbejdsmiljø og stress


poul.frost@regionh.dk

 

Paula Hammer, afdelingslæge, ph.d.

E-mail: paula.edeusa.cristina.hammer@regionh.dk

 • Toksikologi og Giftlinjen

Yngre læger

E-mail: arbejdsmedicin.bispebjerghospital@regionh.dkarbejdsmedicin.bispebjerghospital@regionh.dk

 

Stressreduktionsklinikkens undervisere

Kay.elizabeth.worsfold.01@regionh.dk

Mia Herskind; psykolog
E-mail: anne.marie.herskind@regionh.dk


Lone Ross Nylandsted, læge
E-mail: 
lone.ross.nylandsted@regionh.dk

sine.maria.hellden@regionh.dk

 

Sekret​ariat

Sekretariatsleder

Hanne Bovbjerg, cand.scient.adm.
E-mail:
hanne.bovbjerg@regionh.dk
Mobil: +45 29 46 07 83

 • Leder af sekretariatet
 • Økonomiansvarlig
 • Øvrige administrative opgaver

 

Sekretærer

E-mail: arbejdsmedicin.bispebjerghospital@regionh.dkarbejdsmedicin.bispebjerghospital@regionh.dk

 

Forskningsenheden

Ingrid Sivesind Mehlum, overlæge, professor, ph.d.
E-mail: ingrid.alethe.sivesind.mehlum@regionh.dk

 • Leder af Forskningsenheden ved afdelingen (Gå til Forskningsenheden​)

 • Klinisk professor i arbejdsmedicin, Københavns Universitet

 • Forskning indenfor arbejdsbetingede sygdomme generelt, og specifikke sygdomme som kræft, hjertekarsygdomme, hudsygdom, udbrændthed og bevægeapparatslidelser, i tillæg til sygefravær og arbejdsdeltagelse

 • Medlem af Det Videnskabelige Udvalg, Arbejdsmiljøforskningsfonden​


Camilla Sandal Sejbæk, postdoc, ph.d., cand.scient.san.publ.

E-mail: camilla.sandal.sejbaek@regionh.dk


Esben M. Flachs, specialkonsulent, statistiker

E-mail: esben.meulengracht.flachs@regionh.dkesben.meulengracht.flachs@regionh.dk

 • Administrator på Den Danske Arbejdsmiljøkohorte (DOC*X)
 • Epidemiologisk og statistisk rådgivning


Hannah Nørtoft Frankel, læge og ph.d-studerende

E-mail: hannah.noertoft.frankel.01@regionh.dk

 • Ph.d-studerende på projektet PRECISE

Kajsa Ugelvig Petersen, post doc, læge

E-mail: kajsa.kirstine.ugelvig.petersen@regionh.dk


Katia Keglberg Hærvig

E-mail: katia.keglberg.haervig@regionh.dk

 • ​Projektkoordinator på projektet PRECISE


Laura Deen, cand.scient.san.publ., ph.d.

E-mail: laura.deen@regionh.dklaura.deen@regionh.dk


Linnea Ferm, videnskabelig assistent

E-mail; linnea.ferm@regionh.dk


Luise Mølenberg Begtrup, afdelingslæge, ph.d.

E-mail: luise.moelenberg.begtrup.02@regionh.dkluise.moelenberg.begtrup.02@regionh.dk

 • Interesseområde: Graviditet og betydning af arbejdsmiljøfaktorer, f.eks. natarbejde
 • Proejktleder på projekterne PRECISE og Jordemoder på arbejdspladsen​


Mette Møller Dornfeldt, forskningsårsstuderende, stud. cand. scient.san.publ.

E-mail: mette.moeller.grout@regionh.dkse


Regitze Sølling Wils, post doc

E-mail: regitze.soelling.wils.01@regionh.dk

 • Projektleder på projektet DOCX*dust


Sandra Søgaard Tøttenborg, forskningsleder, ph.d., cand.scient.san.publ.

E-mail: sandra.soegaard.toettenborg@regionh.dksandra.soegaard.toettenborg@regionh.dk

 • Miljø- og reproduktionsepidemiologi
 • Farmakoepidemiologi
 • Føtal programmering
 • Helbredseffekter af PCB i indeluften
 • Ledende forsker på FEPOS, HESPAIR og ReproUnion Infertility Cohort and Biobank

Sidsel Dan Hull,  ph.d.-studerende

E-mail: sidsel.dan.hull@regionh.dk​

sesilje.elise.bondo.petersen@regionh.dk

 

Seniorforskere

Jens Peter Bonde, professor, dr.med.

E-mail: jens.peter.ellekilde.bonde@regionh.dk Jens.Peter.Ellekilde.Bonde@regionh.dkJens.Peter.Ellekilde.Bonde@regionh.dk


Sigurd Mikkelsen, dr.med.

E-mail: Sigurd.Mikkelsen.01@regionh.dkSigurd.Mikkelsen.01@regionh.dkper.aakesson.malmros@regionh.dk
 

 ​

Opdateret den 21.07.2023

Redaktør