Personale

Læger

Afdelingsledelse

Jane Frølund Thomsen, ledende overlæge, ph.d.

E-mail: jane.froelund.thomsen@regionh.dk

 • Speciallæge i arbejdsmedicin
 • Klinisk ansvarlig
 • Forskning indenfor bevægeapparatslidelser, psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljø i Ulande
 • Ekstern klinisk lektor, Københavns Universitet
 • Sundhedsstyrelsens repræsentant i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings Erhvervssygdomsudvalg

 

Øvrige speciallæger i arbejdsmedicin

Anja Huusom, afdelingslæge

E-mail: anja.julie.huusom@regionh.dkanja.julie.huusom@regionh.dk


anne.caroline.curtz@regionh.dk

 

Charlotte Brauer, overlæge, ph.d.
E-mail:
charlotte.brauer@regionh.dk charlotte.brauer@regionh.dk

 • Forskningsansvarlig overlæge
 • Forskning indenfor muskelskeletlidelser hos bagageportører, helbredsskader og partikelforurening i lufthavn, KOL blandt bygningsarbejdere, indeklima
 • Medlem af Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed

 

Ellen Bøtker Pedersen, overlæge

E-mail: Ellen.Boetker.Pedersen@regionh.dkEllen.Boetker.Pedersen@regionh.dk

 • Områdeansvarlig i Giftlinjen
 • Forskning indenfor bevægeapparatslidelser og toksikologi
 • Ekstern klinisk lektor, Københavns Universitet
 • Sundheds- og Ældreministeriets stedfortræder i Arbejdsmiljøklagenævnet

 

Harald Meyer, overlæge, ph.d.

E-mail: harald.william.meyer@regionh.dkHarald.william.meyer@regionh.dk

 • Tovholder på gennemførelse af nye højt specialiserede funktioner (asbestose og klimakammereksponeringer)
 • Tovholder for området lunger, allergi og hud
 • Forskning indenfor indeklima (PCB) og lungelidelser
 • Formand for afdelingens arbejdsmiljøgruppe

 

Marianne Borritz, overlæge, ph.d.

E-mail: Marianne.Borritz@regionh.dkmarianne.borritz@regionh.dk

 • Ansvarlig for arbejdsfastholdelse
 • Forskning indenfor psykisk arbejdsmiljø, stress og udbrændthed
 • Ekstern klinisk lektor, klinisk socialmedicin og rehabilitering, Københavns Universitet

 

Nanna Eller, overlæge, dr.med.

E-mail: Nanna.Hurwitz.Eller@regionh.dknanna.hurwitz.eller@regionh.dk

 • Ansvarlig for det psykosociale område, herunder stressreduktionsklinikken
 • Forskning i psykosocialt arbejdsmiljø og stress
 • Medlem af Udvalget for Udvikling og Udredning, Arbejds- og Miljøforskningsfonden

 

Niels Ebbehøj, overlæge, dr med.,

E-mail: Niels.Erik.Ebbehoej@regionh.dkNiels.Erik.Ebbehoej@regionh.dk

 • Rådgiver i Giftlinjen
 • Lungesygdomme, akutte og kroniske forgiftninger

 


poul.frost@regionh.dk

 

Yngre læger

E-mail: arbejdsmedicin.bispebjerghospital@regionh.dkarbejdsmedicin.bispebjerghospital@regionh.dk

 

Psykologer

Kay.elizabeth.worsfold.01@regionh.dk

Mia Herskind; psykolog
E-mail: anne.marie.herskind@regionh.dk

Lone Ross Nylandsted, læge
E-mail: lone.ross.nylandsted@regionh.dk

sine.maria.hellden@regionh.dk

 

Sekretariat

Sekretariatsleder

Hanne Bovbjerg, cand.scient.adm.
E-mail:
hanne.bovbjerg@regionh.dk
Mobil: +45 29 46 07 83

 • Leder af sekretariatet
 • Økonomiansvarlig
 • Øvrige administrative opgaver

 

Sekretærer

E-mail: arbejdsmedicin.bispebjerghospital@regionh.dkarbejdsmedicin.bispebjerghospital@regionh.dk

 

Forskningsenheden

Sandra Søgaard Tøttenborg, forskningsleder, ph.d., cand.scient.san.publ.

E-mail: sandra.soegaard.toettenborg@regionh.dksandra.soegaard.toettenborg@regionh.dk

 • Miljø- og reproduktionsepidemiologi
 • Farmakoepidemiologi
 • Føtal programmering
 • Helbredseffekter af PCB i indeluften
 • Ledende forsker på FEPOS, HESPAIR og ReproUnion Infertility Cohort and Biobank


ane.berger.bungum@regionh.dk

Ane Berger Kofoed, videnskabelig assistent

E-mail: ane.berger.bungum@regionh.dkane.berger.bungum@regionh.dk

 • Medicinstuderende
 • Interesse for reproduktionsepidemiologi

 

Esben M. Flachs, specialkonsulent, statistiker

E-mail: esben.meulengracht.flachs@regionh.dkesben.meulengracht.flachs@regionh.dk

 • Administrator på Den Danske Arbejdsmiljøkohorte (DOC*X)
 • Epidemiologisk og statistisk rådgivning

 

Johan Høy Jensen, postdoc, cand.psych., ph.d.

E-mail: johan.hoey.jensen@regionh.dkjohan.hoey.jensen@regionh.dk

Direkte tlf. 42 23 86 30

 • Psykosocialt arbejdsmiljø og trivsel
 • Organisatorisk omstrukturering i den offentlige sektor
 • Stress
 • Kognitive vanskeligheder
 • Epidemiologi og registerforskning


Laura Deen, ph.d.-studerende, cand.scient.san.publ.

E-mail: laura.deen@regionh.dklaura.deen@regionh.dk

 

Laura Rudkjøbing, ph.d.-studerende, læge

E-mail: laura.aviaja.rudkjoebing.01@regionh.dk

 

Luise Mølenberg Begtrup, postdoc, læge, ph.d.

E-mail: luise.moelenberg.begtrup.02@regionh.dkluise.moelenberg.begtrup.02@regionh.dk

 • Interesseområde: Graviditet og betydning af arbejdsmiljøfaktorer, f.eks. natarbejde
 • Interventionsundersøgelse, der skal undersøge effekten af "Aktiv Gravid Politik" på arbejdet
 • Under hoveduddannelse til Arbejds- og Miljømedicin

 

Maja Søndergaard Worm, ph.d.-studerende, læge

E-mail: maja.soendergaard.worm.01@regionh.dk


Lea Sell, postdoc, ph.d., cand.polit.

E-mail: lea.sell.01@regionh.dk


sesilje.elise.bondo.petersen@regionh.dk

Camilla Sandal Sejbæk, postdoc, ph.d., cand.scient.san.publ.

E-mail: camilla.sandal.sejbaek@regionh.dk


Mette Møller Grout, forskningsårsstuderende, stud. cand. scient.san.publ.

E-mail: mette.moeller.grout@regionh.dkse


sesilje.elise.bondo.petersen@regionh.dk

 Seniorforskere

Jens Peter Bonde, professor, dr.med.

E-mail: jens.peter.ellekilde.bonde@regionh.dk Jens.Peter.Ellekilde.Bonde@regionh.dkJens.Peter.Ellekilde.Bonde@regionh.dk

 

Per Åkesson Malmros, cand.scient.

E-mail: per.aakesson.malmros@regionh.dk

 

Sigurd Mikkelsen, dr.med.

E-mail: Sigurd.Mikkelsen.01@regionh.dkSigurd.Mikkelsen.01@regionh.dkper.aakesson.malmros@regionh.dk

 

 

 

 

Opdateret den 29.12.2020

Redaktør