Personale

Afdelingsledelse

Jane Frølund Thomsen, ledende overlæge, ph.d.
E-mail: jane.froelund.thomsen@regionh.dk

 • Speciallæge i arbejdsmedicin
 • Klinisk ansvarlig
 • Forskning indenfor bevægeapparatslidelser, psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljø i Ulande
 • Ekstern klinisk lektor, Københavns Universitet
 • Sundhedsstyrelsens repræsentant i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings Erhvervssygdomsudvalg​Professor

Susanne Wulff Svendsen, professor, overlæge, ph.d.
E-mail: susanne.wulff.svendsen@regionh.dk

 • Leder af forskningenheden
 • Speciallæge i arbejdsmedicin

Øvrige speciallæger

Anja Huusom, afdelingslæge
E-mail: anja.julie.huusom@regionh.dk

 • Speciallæge i arbejdsmedicin
Ann Kryger, overlæge, ph.d.

E-mail:  Ann.Isabel.Kryger@regionh.dk ann.isabel.kryger@regionh.dk

 • Speciallæge i arbejdsmedicin
 • Postgraduat klinisk lektor, arbejdsmedicin
 • Uddannelsesansvarlig
 • Forskning indenfor rygsygdom og tilbagevenden og fastholdelse i arbejdet
 • Udpeget af Sundhedsstyrelsen som inspektor til sikring og udvikling af den lægelige videreuddannelse

​Caroline Curtz, afdelingslæge, ph.d.
E-mail: anne.caroline.curtz@regionh.dk

 • Speciallæge i arbejdsmedicin

Charlotte Brauer, overlæge, ph.d.
E-mail: charlotte.brauer@regionh.dk

 • Speciallæge i arbejdsmedicin
 • Forskningsansvarlig
 • Forskning indenfor muskelskeletlidelser hos bagageportører, helbredsskader og partikelforurening i lufthavn, KOL blandt bygningsarbejdere, indeklima
 • Suppleant i Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed

Ellen Bøtker Pedersen, overlæge
E-mail: Ellen.Boetker.Pedersen@regionh.dk
 • Speciallæge i arbejdsmedicin
 • Områdeansvarlig i Giftlinjen
 • Forskning indenfor bevægeapparatslidelser og toksikologi
 • Ekstern klinisk lektor, Københavns Universitet
 • Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses stedfortræder i Arbejdsmiljøklagenævnet

Harald Meyer, overlæge, ph.d.
E-mail: Harald.william.meyer@regionh.dk

 • Speciallæge i arbejdsmedicin
 • Tovholder på gennemførelse af nye højt specialiserede funktioner (asbestose og klimakammereksponeringer)
 • Tovholder for området lunger, allergi og hud
 • Forskning indenfor indeklima (PCB) og lungelidelser
 • Formand for afdelingens arbejdsmiljøgruppe

Marianne Borritz, overlæge, ph.d.
E-mail: marianne.borritz@regionh.dk

 • Speciallæge i arbejdsmedicin
 • Ansvarlig for arbejdsfastholdelse
 • Forskning indenfor psykisk arbejdsmiljø, stress og udbrændthed
 • Ekstern klinisk lektor, klinisk socialmedicin og rehabilitering, Københavns Universitet

Nanna Eller, overlæge, dr.med.
E-mail: nanna.hurwitz.eller@regionh.dk

 • Speciallæge i arbejdsmedicin
 • Ansvarlig for det psykosociale område, herunder stressreduktionsklinikken
 • Forskning i psykosocialt arbejdsmiljø og stress
 • Medlem af Udvalget for Udvikling og Udredning, Arbejds- og Miljøforskningsfonden

Niels Ebbehøj, overlæge, dr med., dipl. med. toxicologi
E-mail: nebb0001@regionh.dk

 • Speciallæge i arbejdsmedicin
 • Rådgiver i Giftlinjen
 • Lungesygdomme, akutte og kroniske forgiftninger

            

​Poul Frost, overlæge, ph.d.
E-mail: poul.frost@regionh.dk


Psykologer

​Kay Worsfold

Sine Maria Helldén, specialist i psykoterapi
E-mail: sine.maria.hellden@regionh.dk

Tine Norup, cand.psych.aut., specialist i psykoterapi
E-mail: tine.norup@regionh.dk

 • Speciale i kognitiv adfærdsterapi og med særlig interesse i mindfulness meditation
 • Stressreduktionsklinikken

Sekretariat

Hanne Bovbjerg, sekretariatsleder, cand.scient.adm.
E-mail: hanne.bovbjerg@regionh.dk
Mobil: +45 29 46 07 83

 • Leder af sekretariatet
 • Økonomiansvarlig
 • Øvrige administrative opgaver

Ann Johnsen, kontorassistent
E-mail: ann.johnsen@regionh.dk

 • Patientadministrative opgaver i ambulatoriet
Birthe Petersen, lægesekretær

E-mail: birthe.petersen.01@regionh.dk

 • Patientadministrative opgaver
 • Ansvarlig for afdelingens fælleskonference (lunge/allergi/hud/røntgen)
Dorthe Jørgensen, lægesekretær
E-mail: dorthe.joergensen.04@regionh.dk

Jette Dahl, Afdelingsledelsessekretær

E-mail: jette.dahl@regionh.dk

 • Sekretær for ledende overlæge
 • Patientadministrative opgaver
 • Indkøb
Louise Gottlieb Read Kristiansen, lægesekretær
E-mail: louise.gottlieb.read.kristiansen@regionh.dk
 • Patientadministrative opgaver
 • X-media-redaktør
Vibeke Skibsrud, specialist (lægesekretær)

E-mail: Vibeke.skibsrud@regionh.dk

 • Patientadministrative opgaver
 • It administrator i kliniske systemer
 • Support og undervisning i kliniske systemer
 • DRG ansvarlig registrering og indberetning
 • Koordinator i Sundhedsplatformen

Vivi Andersen, specialist, afdelingssekretær, lægesekretær
E-mail: vivi.andersen.01@regionh.dk

 • Patientadministrative opgaver
 • Personaleadministrative opgaver
 • Økonomiopgaver
 • Registrering i Modul Tjenestetid

Forskningsenheden

​Professor

Susanne Wulff Svendsen, professor, overlæge, ph.d. (se ovenfor)
Email: susanne.wulff.svendsen@regionh.dk

​Forskningsansvarlig overlæge

Charlotte Brauer, overlæge, ph.d. (se ovenfor)
E-mail: Charlotte.Brauer@regionh.dk

Forskningsansatte

​​Ane Berger Bungum, forskningsassistent   
E-mail: ane.berger.bungum@regionh.dk

 • Medicinstuderende
 • Interesse for reproduktionsepidemiologi

Esben M. Flachs, specialkonsulent, statistiker
E-mail: esben.meulengracht.flachs@regionh.dk
 • Administrator på Den Danske Arbejdsmiljøkohorte (DOC*X)
 • Epidemiologisk og statistisk rådgivning
Johan Høy Jensen, postdoc, cand.psych., ph.d. 

E-mail: johan.hoey.jensen@regionh.dk
Direkte tlf.:  42 23 86 30

 • Psykosocialt arbejdsmiljø og trivsel
 • Organisatorisk omstrukturering i den offentlige sektor
 • Stress
 • Kognitive vanskeligheder
 • Epidemiologi og registerforskning
Jonathan Aavang Petersen, ph.d.-studerende, læge
E-mail: jonathan.aavang.petersen@regionh.dk

Josefine Rahbæk Larsen, studentermedhjælper
E-mail: josefine.rahbaek.larsen@regionh.dk

Kajsa Ugelvig Petersen, postdoc, læge
E-mail: kajsa.kirstine.ugelvig.petersen@regionh.dk

Katia Keglberg Hærvig, ph.d.-studerende, cand.scient.san.publ.         
E-mail: katia.keglberg.hærvig@regionh.dk

 • Føtal programmering af sædkvalitet
 • Toksikologi
 • Populationsbaseret studie af unge danske mænd
 • Reproduktiv sundhed
 • En del af EU-projektet ReproUnion

Laura Deen,  ph.d.-studerende, cand.scient.san.publ.  
E-mail: laura.deen@regionh.dk

​Laura Rudkjøbing, ph.d.-studerende, læge
E-mail: laura.aviaja.rudkjoebing.01@regionh.dk

Luise Mølenberg Begtrup, postdoc, læge, ph.d.
E-mail: luise.moelenberg.begtrup.02@regionh.dk
 • Interesseområde: Graviditet og betydning af arbejdsmiljøfaktorer, f.eks. natarbejde
 • Interventionsundersøgelse, der skal undersøge effekten af "Aktiv Gravid Politik" på arbejdet
 • Under hoveduddannelse til Arbejds- og Miljømedicin
Maja Søndergaard Worm, ph.d.-studerende, læge
E-mail: maja.soendergaard.worm.01@regionh.dk


Marianne Lipka Flensborg, bioanalytiker
E-mail: marianne.lipka.flensborg@regionh.dk
Direkte tlf.: 24 84 78 52

 • Forskningsbioanalytiker på projekterne FEPOS og HESPERUS

Sandra Søgaard Tøttenborg, Forskningsgruppeleder, postdoc, ph.d., cand.scient.san.publ.

E-mail sandra.soegaard.toettenborg@regionh.dk

 • Miljø- og reproduktionsepidemiologi
 • Farmakoepidemiologi
 • Føtal programmering
 • Helbredseffekter af PCB i indeluften 
 • Ledende forsker på FEPOS, HESPAIR og ReproUnion Infertility Cohort and Biobank 
Sesilje Elise Bondo Petersen, postdoc, ph.d.

E-mail: sesilje.elise.bondo.petersen@regionh.dk

 • Administrator på Den Danske Arbejdsmiljøkohorte (DOC*X)
 • Ph.d. i Ernæring  
 • Epidemiologi, føtal programmering og miljømedicin
Stinna Skaabye, ph.d.-studerende, læge
E-mail: stinna.skaaby@regionh.dk


Seniorforskere

Jens Peter Bonde, professor, dr.med.
E-mail: jens.peter.ellekilde.bonde@regionh.dk 

Per Åkesson Malmros, cand.scient.

E-mail: per.aakesson.malmros@regionh.dkper.aakesson.malmros@regionh.dk

 • Effekter af virkemidler på arbejdsmiljøområdet
 • Erfaring indenfor biologisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøregulering og forskningsadministration og styring

Sigurd Mikkelsen, dr.med.
E-mail: Sigurd.Mikkelsen.01@regionh.dk

     jens.peter.ellekilde.bonde@regionh.dk
Opdateret den 06.09.2019
Redaktør