Personale

Læger

Afdelingsledelse

Jane Frølund Thomsen, ledende overlæge, ph.d.

E-mail: jane.froelund.thomsen@regionh.dk

 • Speciallæge i arbejdsmedicin
 • Klinisk ansvarlig
 • Forskning indenfor bevægeapparatslidelser, psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljø i Ulande
 • Ekstern klinisk lektor, Københavns Universitet
 • Sundhedsstyrelsens repræsentant i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings Erhvervssygdomsudvalg

 

Professor

Susanne Wulff Svendsen, professor, overlæge, ph.d.

E-mail: susanne.wulff.svendsen@regionh.dk

 • Leder af forskningsenheden
 • Speciallæge i arbejdsmedicin


Øvrige speciallæger i arbejdsmedicin

Anja Huusom, afdelingslæge

E-mail: anja.julie.huusom@regionh.dkanja.julie.huusom@regionh.dk

 

Ann Kryger, overlæge, ph.d.

E-mail: Ann.Isabel.Kryger@regionh.dkann.isabel.kryger@regionh.dk ann.isabel.kryger@regionh.dk

 • Postgraduat klinisk lektor, arbejdsmedicin
 • Uddannelsesansvarlig overlæge
 • Forskning indenfor rygsygdom og tilbagevenden og fastholdelse i arbejdet
 • Udpeget af Sundhedsstyrelsen som inspektor til sikring og udvikling af den lægelige videreuddannelse

 

Caroline Curtz, afdelingslæge, ph.d.

E-mail: anne.caroline.curtz@regionh.dkanne.caroline.curtz@regionh.dk

 

Charlotte Brauer, overlæge, ph.d.
E-mail:
charlotte.brauer@regionh.dk charlotte.brauer@regionh.dk

 • Forskningsansvarlig overlæge
 • Forskning indenfor muskelskeletlidelser hos bagageportører, helbredsskader og partikelforurening i lufthavn, KOL blandt bygningsarbejdere, indeklima
 • Medlem af Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed

 

Ellen Bøtker Pedersen, overlæge

E-mail: Ellen.Boetker.Pedersen@regionh.dkEllen.Boetker.Pedersen@regionh.dk

 • Områdeansvarlig i Giftlinjen
 • Forskning indenfor bevægeapparatslidelser og toksikologi
 • Ekstern klinisk lektor, Københavns Universitet
 • Sundheds- og Ældreministeriets stedfortræder i Arbejdsmiljøklagenævnet

 

Harald Meyer, overlæge, ph.d.

E-mail: harald.william.meyer@regionh.dkHarald.william.meyer@regionh.dk

 • Tovholder på gennemførelse af nye højt specialiserede funktioner (asbestose og klimakammereksponeringer)
 • Tovholder for området lunger, allergi og hud
 • Forskning indenfor indeklima (PCB) og lungelidelser
 • Formand for afdelingens arbejdsmiljøgruppe

 

Marianne Borritz, overlæge, ph.d.

E-mail: Marianne.Borritz@regionh.dkmarianne.borritz@regionh.dk

 • Ansvarlig for arbejdsfastholdelse
 • Forskning indenfor psykisk arbejdsmiljø, stress og udbrændthed
 • Ekstern klinisk lektor, klinisk socialmedicin og rehabilitering, Københavns Universitet

 

Nanna Eller, overlæge, dr.med.

E-mail: Nanna.Hurwitz.Eller@regionh.dknanna.hurwitz.eller@regionh.dk

 • Ansvarlig for det psykosociale område, herunder stressreduktionsklinikken
 • Forskning i psykosocialt arbejdsmiljø og stress
 • Medlem af Udvalget for Udvikling og Udredning, Arbejds- og Miljøforskningsfonden

 

Niels Ebbehøj, overlæge, dr med.,

E-mail: Niels.Erik.Ebbehoej@regionh.dkNiels.Erik.Ebbehoej@regionh.dk

 • Rådgiver i Giftlinjen
 • Lungesygdomme, akutte og kroniske forgiftninger

 

Poul Frost, overlæge, ph.d.

E-mail: poul.frost@regionh.dkpoul.frost@regionh.dk

 

Yngre læger

E-mail: arbejdsmedicin.bispebjerghospital@regionh.dkarbejdsmedicin.bispebjerghospital@regionh.dk

 

Psykologer

Kay Worsfold: kay.elizabeth.worsfold.01@regionh.dkKay.elizabeth.worsfold.01@regionh.dk

Mia Herskind: anne.marie.herskind@regionh.dkanne.marie.herskind@regionh.dk

Sine Maria Helldén: sine.maria.hellden@regionh.dksine.maria.hellden@regionh.dk

 

Sekretariat

Sekretariatsleder

Hanne Bovbjerg, cand.scient.adm.
E-mail:
hanne.bovbjerg@regionh.dk
Mobil: +45 29 46 07 83

 • Leder af sekretariatet
 • Økonomiansvarlig
 • Øvrige administrative opgaver

 

Sekretærer

E-mail: arbejdsmedicin.bispebjerghospital@regionh.dkarbejdsmedicin.bispebjerghospital@regionh.dk

 

Forskningsenheden

Professor

Susanne Wulff Svendsen, professor, overlæge, ph.d.

E-mail: susanne.wulff.svendsen@regionh.dkusanne.wulff.svendsen@regionh.dk

 

Personale i Forskningsenheden

Ane Berger Bungum, forskningsårsstuderende

E-mail: ane.berger.bungum@regionh.dkane.berger.bungum@regionh.dk

 • Medicinstuderende
 • Interesse for reproduktionsepidemiologi

 

Esben M. Flachs, specialkonsulent, statistiker

E-mail: esben.meulengracht.flachs@regionh.dkesben.meulengracht.flachs@regionh.dk

 • Administrator på Den Danske Arbejdsmiljøkohorte (DOC*X)
 • Epidemiologisk og statistisk rådgivning

 

Johan Høy Jensen, postdoc, cand.psych., ph.d.

E-mail: johan.hoey.jensen@regionh.dkjohan.hoey.jensen@regionh.dk

Direkte tlf. 42 23 86 30

 • Psykosocialt arbejdsmiljø og trivsel
 • Organisatorisk omstrukturering i den offentlige sektor
 • Stress
 • Kognitive vanskeligheder
 • Epidemiologi og registerforskning

 

Jonathan Aavang Petersen, ph.d.-studerende, læge

E-mail: jonathan.aavang.petersen@regionh.dkjonathan.aavang.petersen@regionh.dk

 

Kajsa Ugelvig Petersen, postdoc, læge, ph.d.

E-mail: kajsa.kirstine.ugelvig.petersen@regionh.dkkajsa.kirstine.ugelvig.petersen@regionh.dk

 

Katia Keglberg Hærvig, ph.d.-studerende, cand.scient.san.publ.

E-mail: katia.keglberg.haervig@regionh.dkkatia.keglberg.hærvig@regionh.dk

 • Føtal programmering af sædkvalitet
 • Toksikologi
 • Populationsbaseret studie af unge danske mænd
 • Reproduktiv sundhed
 • En del af EU-projektet ReproUnion

 

Laura Deen, ph.d.-studerende, cand.scient.san.publ.

E-mail: laura.deen@regionh.dklaura.deen@regionh.dk

 

Laura Rudkjøbing, ph.d.-studerende, læge

E-mail: laura.aviaja.rudkjoebing.01@regionh.dk

 

Luise Mølenberg Begtrup, postdoc, læge, ph.d.

E-mail: luise.moelenberg.begtrup.02@regionh.dkluise.moelenberg.begtrup.02@regionh.dk

 • Interesseområde: Graviditet og betydning af arbejdsmiljøfaktorer, f.eks. natarbejde
 • Interventionsundersøgelse, der skal undersøge effekten af "Aktiv Gravid Politik" på arbejdet
 • Under hoveduddannelse til Arbejds- og Miljømedicin

 

Maja Søndergaard Worm, ph.d.-studerende, læge

E-mail: maja.soendergaard.worm.01@regionh.dkmaja.soendergaard.worm.01@regionh.dk

 

Sandra Søgaard Tøttenborg, Forskningsgruppeleder, postdoc, ph.d., cand.scient.san.publ.

E-mail: sandra.soegaard.toettenborg@regionh.dksandra.soegaard.toettenborg@regionh.dk

 • Miljø- og reproduktionsepidemiologi
 • Farmakoepidemiologi
 • Føtal programmering
 • Helbredseffekter af PCB i indeluften
 • Ledende forsker på FEPOS, HESPAIR og ReproUnion Infertility Cohort and Biobank

 

Sesilje Bondo Petersen, postdoc, ph.d.

E-mail: sesilje.elise.bondo.petersen@regionh.dksesilje.elise.bondo.petersen@regionh.dk

 • Administrator på Den Danske Arbejdsmiljøkohorte (DOC*X)
 • Ph.d. i Ernæring
 • Epidemiologi, føtal programmering og miljømedicin

 

Stinna Skaaby, ph.d.-studerende, læge

E-mail: stinna.skaaby@regionh.dkstinna.skaaby@regionh.dk

 

Seniorforskere

Jens Peter Bonde, professor, dr.med.

E-mail: jens.peter.ellekilde.bonde@regionh.dk Jens.Peter.Ellekilde.Bonde@regionh.dkJens.Peter.Ellekilde.Bonde@regionh.dk

 

Per Åkesson Malmros, cand.scient.

E-mail: per.aakesson.malmros@regionh.dk

 

Sigurd Mikkelsen, dr.med.

E-mail: Sigurd.Mikkelsen.01@regionh.dkSigurd.Mikkelsen.01@regionh.dkper.aakesson.malmros@regionh.dk

 

 

 

 

Opdateret den 06.04.2020

Redaktør