Personale

Afdelingsledelse

Jane Frølund Thomsen, ledende overlæge, ph.d.
E-mail: jane.froelund.thomsen@regionh.dk

 • Speciallæge i arbejdsmedicin
 • Klinisk ansvarlig
 • Forskning indenfor bevægeapparatslidelser, psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljø i Ulande
 • Ekstern klinisk lektor, Københavns Universitet
 • Sundhedsstyrelsens repræsentant i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings ErhvervssygdomsudvalgØvrigt klinisk personale

Speciallæger

Ann Kryger, overlæge

E-mail:  ann.isabel.kryger@regionh.dk

 • Speciallæge i arbejdsmedicin
 • Postgraduat klinisk lektor, arbejdsmedicin
 • Uddannelsesansvarlig
 • Forskning indenfor rygsygdom og tilbagevenden og fastholdelse i arbejdet
 • Udpeget af Sundhedsstyrelsen som inspektor til sikring og udvikling af den lægelige videreuddannelse

Charlotte Brauer, overlæge, ph.d.
E-mail: charlotte.brauer@regionh.dk

 • Speciallæge i arbejdsmedicin
 • Forskningsansvarlig
 • Forskning indenfor muskelskeletlidelser hos bagageportører, helbredsskader og partikelforurening i lufthavn, KOL blandt bygningsarbejdere, indeklima
 • Suppleant i Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed
 • Lægeligt medlem af Byfornyelsesnævnet for Region Hovedstaden
 • Bestyrelsesmedlem og sekretær i Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin, DASAM

Ellen Bøtker Pedersen, overlæge
 • Speciallæge i arbejdsmedicin
 • Områdeansvarlig i Giftlinjen
 • Forskning indenfor bevægeapparatslidelser og toksikologi
 • Ekstern klinisk lektor, Københavns Universitet
 • Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses stedfortræder i Arbejdsmiljøklagenævnet og suppleant i Byfornyelsesnævnet i Region Hovedstaden

Harald Meyer, overlæge, ph.d.
E-mail: Harald.william.meyer@regionh.dk

 • Speciallæge i arbejdsmedicin
 • Tovholder på gennemførelse af nye højt specialiserede funktioner (asbestose og klimakammereksponeringer)
 • Tovholder for området lunger, allergi og hud
 • Forskning indenfor indeklima (PCB) og lungelidelser
 • Formand for afdelingens arbejdsmiljøgruppe

Jens Peter Bonde, overlæge, professor, dr.med.
E-mail: jens.peter.ellekilde.bonde@regionh.dk
Direkte tlf.: 38 63 58 63
Mobil: +45 30 43 86 17

 • Leder af forskningsafdelingen
 • Speciallæge i arbejdsmedicin
 • Afdelingsledelse
 • Arbejds- og miljøepidemiologisk forskning
 • Associate editor Scandinavian Journal of Work, Environment and Health


Marianne Borritz, overlæge, ph.d.

E-mail: marianne.borritz@regionh.dk

 • Speciallæge i arbejdsmedicin
 • Ansvarlig for arbejdsfastholdelse
 • Forskning indenfor psykisk arbejdsmiljø, stress og udbrændthed
 • Ekstern klinisk lektor, klinisk socialmedicin og rehabilitering, Københavns Universitet

Nanna Eller, overlæge, dr.med.
E-mail: nanna.hurwitz.eller@regionh.dk

 • Speciallæge i arbejdsmedicin
 • Ansvarlig for det psykosociale område, herunder stressreduktionsklinikken
 • Forskning i psykosocialt arbejdsmiljø og stress
 • Medlem af Udvalget for Udvikling og Udredning, Arbejds- og Miljøforskningsfonden


Niels Ebbehøj, overlæge, dr med., dipl. med. toxicologi
E-mail: nebb0001@regionh.dk

 • Speciallæge i arbejdsmedicin
 • Rådgiver i Giftlinjen
 • Lungesygdomme, akutte og kroniske forgiftninger

 Reservelæger i introduktionsstilling

Astrid Rosenberg Eskildsen

Jesper Brink Svendsen

Maja Hvid Fisker

Signe Brøker Bidstrup

Sofie Vestergaard Juul

Sudakaran Gnanasegaram

Yuki Maria Fakuda Andersen

Psykologer

Maja Schondel, cand.psych.aut., specialist i psykoterapi
E-mail: maja.schondel@regionh.dk

 • Speciale i kognitiv adfærdsterapi og systemisk/narrativ terapi
 • Uddannet i mindfulnessbaseret stressreduktion (MBSR) ved Århus Universitet
 • Godkendt supervisor i Dansk Psykiatrisk Selskab
 • Stressreduktionsklinikken

 

Tine Norup, cand.psych.aut., specialist i psykoterapi
E-mail: tine.norup@regionh.dk

 • Speciale i kognitiv adfærdsterapi og med særlig interesse i mindfulness meditation
 • Stressreduktionsklinikken

 


Sine Maria Helldén, specialist i psykoterapi
E-mail: sine.maria.hellden@regionh.dk

Sekretariat

Hanne Bovbjerg, sekretariatsleder, cand.scient.adm.
E-mail: hanne.bovbjerg@regionh.dk
Mobil: +45 29 46 07 83

 • Leder af sekretariatet
 • Økonomiansvarlig
 • Øvrige administrative opgaver

Hanne Tulinius, Professor sekretær/ forskningsadministrator
E-mail: hanne.tulinius@regionh.dk
Direkte tlf.: 38 63 58 65
Mobil: +45 21 38 11 66

 • Sekretær for afdelingens professor med dertil hørende administrative og forskningsrelaterede arbejdsopgaver i Forskningsafdelingen


Ann Johnsen, kontorassistent
E-mail: ann.johnsen@regionh.dk

 • Patientadministrative opgaver i ambulatoriet
Birthe Petersen, lægesekretær

E-mailadresse: birthe.petersen.01@regionh.dk

 • Patientadministrative opgaver
 • Ansvarlig for afdelingens fælleskonference (lunge/allergi/hud/røntgen)
Dorthe Jørgensen, lægesekretær
E-mail: dorthe.joergensen.04@regionh.dk

Jette Dahl, Afdelingsledelsessekretær

E-mail: jette.dahl@regionh.dk

 • Sekretær for ledende overlæge
 • Patientadministrative opgaver
 • Indkøb
Louise Gottlieb Read Kristiansen, lægesekretær
E-mail: louise.gottlieb.read.kristiansen@regionh.dk

 

 • Patientadministrative opgaver
 • X-media-redaktør
Mette Agerbak Bjørneboe, lægesekretær

E-mailadresse: mette.agerbak.bjoerneboe@regionh.dk

 • Patientadministrative opgaver
 • Ansvarlig for den administrative del af undervisningsforløb for patienter med arbejdsrelateret stress
Vibeke Skibsrud, specialist (lægesekretær)

E-mail: Vibeke.skibsrud@regionh.dk

 • Patientadministrative opgaver
 • It administrator i kliniske systemer
 • Support og undervisning i kliniske systemer
 • DRG ansvarlig registrering og indberetning
 • Koordinator i Sundhedsplatformen

Vivi Andersen, specialist, afdelingssekretær, lægesekretær
E-mail: vivi.andersen.01@regionh.dk

 • Patientadministrative opgaver
 • Personaleadministrative opgaver
 • Økonomiopgaver
 • Registrering i Modul Tjenestetid

Heidi Beck Roslund Andersen, lægesekretærelev

Forskningsenheden

Professor

Jens Peter Bonde, overlæge, professor, dr.med. (se ovenfor)
E-mail: jens.peter.ellekilde.bonde@regionh.dk

Forskningsansvarlig

Charlotte Brauer, overlæge (se ovenfor)
E-mail: Charlotte.Brauer@regionh.dk

Forskningsansatte

​​Ane Berger Bungum, forskningsassistent

E-mail: ane.berger.bungum@regionh.dk

 • Medicinstuderende
 • Interesse for reproduktionsepidemiologi

Birgit Bjerre Høyer, postdoc, cand.scient.san., ph.d.
E-mail: birgit.hoeyer@regionh.dk

 • Forureningsstoffer under graviditet i relation til mandlig reproduktion
 • Reproduktions-epidemiologisk forskning
 • Postgraduat vejledning og undervisning
 • Videnskabelig formidling

Christina Bach, ph.d.-studerende, læge
E-mail: christina.bach@regionh.dk
Clara Helene Glazer, ph.d. studerende, læge
E-mail: clara.helene.glazer.01@regionh.dk
 • Mandlig og kvindelig infertilitet
 • Kroniske sygdomme og dødelighed hos infertile mænd og kvinder
 • Epidemiologisk forskning inden for reproduktiv medicin
 • Registerbaseret forskning
 • Del af EU-projektet ReproUnion
Emil Hvitfeldt Hansen, studentermedhjælper
E-mail: emil.hvitfeldt.hansen@regionh.dk


Esben M. Flachs, specialkonsulent, statistiker
E-mail: esben.meulengracht.flachs@regionh.dk
 • Administrator på Den Danske Arbejdsmiljøkohorte (DOC*X)
 • Epidemiologisk og statistisk rådgivning

Johan Høy Jensen, ph.d.-studerende, cand.psych.

E-mail: johan.hoey.jensen@regionh.dk
Direkte tlf.:  42 23 86 30

 • Psykosocialt arbejdsmiljø og trivsel
 • Organisatorisk omstrukturering i den offentlige sektor
 • Stress
 • Kognitive vanskeligheder
 • Epidemiologi og registerforskning

​Jonathan Aavang Petersen
E.mail: jonathan.aavang.petersen@regionh.dk

Katia Keglberg Hærvig
, ph.d.-studerende, cand.scient.san.publ. (barselsorlov)

 

E-mail: katia.keglberg.hærvig@regionh.dk

 • Føtal programmering af sædkvalitet
 • Toksikologi
 • Populationsbaseret studie af unge danske mænd
 • Reproduktiv sundhed
 • En del af EU-projektet ReproUnion

 Luise Mølenberg Begtrup, postdoc, læge, ph.d.
E-mail: luise.moelenberg.begtrup.02@regionh.dk

 

 • Interventionsundersøgelse, der skal undersøge effekten af "Aktiv Gravid Politik" på arbejdet
 • Under hoveduddannelse til Arbejds- og Miljømedicin

Marianne Lipka Flensborg, bioanalytiker
E-mail: marianne.lipka.flensborg@regionh.dk
Direkte tlf.: 24 84 78 52

 • Forskningsbioanalytiker på projekterne FEPOS og HESPERUS

Paula E. C. Hammer, ph.d.-studerende, læge

E-mail paula.edeusa.cristina.hammer@regionh.dk

 • "Bør gravide arbejde om natten? Et registerbaseret studie af den gravides helbred og sygefravær."
 • Under hoveduddannelse i Arbejds- og Miljømedicin med særlig interesse for klinisk toksikologi
Per Åkesson Malmros, seniorforsker

E-mail: per.aakesson.malmros@regionh.dk

 • Effekter af virkemidler på arbejdsmiljøområdet
 • Erfaring indenfor biologisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøregulering og forskningsadministration og styring

Sandra Søgaard Tøttenborg, postdoc, cand.scient.san.publ., ph.d.

E-mail sandra.soegaard.toettenborg@regionh.dk

 • HESPERUS BIO: Prospektivt kohortestudie om betydningen af føtal PCB eksponering for mænds reproduktionsevne
 • HESPERUS EPI: Et registerbaseret studie af sundhedseffekter af eksponering til PCB i indendørsluft
 • Ph.d. i betydningen af socioøkonomisk status for behandling og prognose af KOL
 • Miljø-, reproduktions-, social-, lunge- og farmako-epidemiologi
Sesilje Elise Bondo Petersen, postdoc, ph.d.

E-mail: sesilje.elise.bondo.petersen@regionh.dk

 • Administrator på Den Danske Arbejdsmiljøkohorte (DOC*X)
 • Ph.d. i human ernæring  
 • Epidemiologi, føtal programmering, endokrinologi, D-vitamin og miljømedicin
Seniorforskere

Sigurd Mikkelsen
Redaktør