2015 Temamøde med fagbevægelsen

​Temamøde den 25. marts 2015 mellem fagbevægelsen og Arbejds - og Miljømedicinsk Afdeling i Region Hovedstaden

​​​​​​​

Tidspunkt:​​Onsdag den 25. marts 2015 kl. 9.00 – 15.00​
Ordstyrer:​Ledende overlæge Jens Peter Bonde​

​Program:​

09.0​0–09.30Kaffe og registrering
09.30–09.50Velkom​st - orientering om afdelingen – og sidste nyt
v/ledende overlæge og professor Jens Peter Bonde
09.50–10.05Arbejdsbetingede hudsygdomme
Arbejdsbetinget eksem
v/læge Tanja Corfitzen, AMED
10.05–10.20Allergifremkaldende stoffer og arbejdsbetinget sygdom 
v/overlæge og professor Jeanne Duus, Dermatologisk Afdeling, Gentofte Hospital
10.20–10.35Arbejdsbetinget hudkræft 
v/overlæge og professor Tove Agner, Dermatologisk Afdeling, BBH
10.35–11.00Kaffe
11.00–11.30Orientering om 2 af afdelingens projekter
Arbejdsbetingede psykiske lidelser/mobning og depression
v/overlæge Jens Peter Bonde, AMED
11.30–12.00Tanker om oprettelse af stressklinik på afdelingen 
v/overlæge Nanna Eller, AMED
12.00–12.45Frokost
12.45–14.30Tema om den nye arbejdsskadebetænkning 
Indlæg fra Arbejdsskadestyrelsen, AMED og en fagforening
Ordstyrer Jane Frølund Thomsen, AMED
14.30–15.00Opsamling, forslag til nye emne​r og afslutning
v/ledende overlæge Jens Peter Bonde

Tilmelding

Tilmeldingsfrist tirsdag, den 10. marts 2015.

Deltagelse koster 200 DKK, som indbetales til Nordea på konto nr:  Reg.nr. 2149, konto nr. 6448 956 669 mærket Projekt  L-12205-00005 – samt deltagerens navn.

Tilmelding sker til afdelingssekretær Vivi Andersen på mail:  vivi.andersen.01@regionh.dk

Redaktør