Tidligere afholdte møder, ph.d.-forsvar og disputatser