2014 Symposium om asbest

​Hvorfor er asbest fortsat et helbredsproblem?

Program for symposium om asbest den 12. december 2014 kl. 13-16 Auditoriet, Uddannelsescentret, Bispebjerg Hospital (se kort)

Symposiet holdes for at markere 50-årsdagen for den skelsættende kongres om asbest, som blev afholdt i New York i 1964.

Kongressen blev skelsættende, fordi den på afgørende vis dokumenterede, at asbest kunne medføre dødelige sygdomme som asbestose og kræft i lunger og lungehinder.

Men asbest er fortsat et helbredsproblem, fordi den nødvendige forebyggelse blev modarbejdet af kapitalinteresser og nøl fra de regulerende myndigheders side og med videnskabelige universitetsinstitutter og læger som medaktører. Symposiet samler op på den historie, i Danmark og internationalt.

Der er ingen tilmeldingspligt og deltagelse er gratis.

Præsentationer

Her kan du hente oplæggene fra asbestsymposiet (i pdf-format):​

Hasse Mortensen

Hvor finder vi asb​est i DK i 2014?

Kurt Jacobsen

Hent præsentationen her

Philippe Grandjean

'Asbestkonferencen 1964, Selikoff, og de forudgående og efterfølgende ​kontroverser'

Rolf Petersen

'Hvorfor er asbest forsat et helbredsproblem?'
'Mesoteliom ved ikke-erhvervsmæssig asbestudsættelse'

Kathleen Ruff

'How the asbestos industry used McGill University scientists to promote its interests'

Maria Albin

'How many new mesotheliomas are we willing to accept?'

Poul Frost

'Anerkendelse af asbestbetinget lungekræft'

Redaktør