2020 Tiltrædelsesforelæsning for klinisk professor Susanne Wulff Svendsen

Fredag d. 31. januar 2020 kl. 13:00

Tiltrædelsesforelæsningen har titlen: Arbejdsmedicinske lidelser i bevægeapparatet – risikofaktorer, konsekvenser og forebyggelse


Sted: 
Bispebjerg Hospital, Uddannelsescentrets auditorium, indgang 50, Tuborgvej 235, 2200 København N

Program
13.00 - 13.15    Vicedirektør Kirsten Wisborg: Velkomst
13:15 - 13.30    Prodekan Trine Winterø: Inauguration
13.30 - 14.15    Klinisk professor Susanne Wulff Svendsens tiltrædelsesforelæsning: 

Arbejdsmedicinske lidelser i bevægeapparatet - risikofaktorer, konsekvenser og forebyggelse

14.15 -               Reception i dagligstuen, Uddannelsescentret

Redaktør