Tiltrædelsesforelæsning for klinisk professor Susanne Wulff Svendsen

Fredag d. 31. januar 2020 kl. 13:00

Tiltrædelsesforelæsningen har titlen: Arbejdsmedicinske lidelser i bevægeapparatet – risikofaktorer, konsekvenser og forebyggelse


Sted: 
Bispebjerg Hospital, Uddannelsescentrets auditorium, indgang 50, Tuborgvej 235, 2200 København N


Program

13:00 – 13:15

Vicedirektør Kirsten Wisborg:

Velkomst

13:15 – 13:30

Prodekan Trine Winterø:

Inauguration

13:30 – 14.15

Klinisk professor Susanne Wulff Svendsen:

Tiltrædelsesforelæsning:

Arbejdsmedicinske lidelser i bevægeapparatet –

risikofaktorer, konsekvenser og forebyggelse

14:15 -Reception i dagligstuen, Uddannelsescentret

Redaktør