2018 - Stressforskningskonference

​Torsdag den 25. oktober 2018

Vi har to keynote-speakere på programmet: Professor Albert Gjedde fra Center for Funktionel Integrativ Neurovidenskab, Københavns Universitet, holder foredraget Den belastede hjerne: Om stress og bevidsthed. Vores anden keynote-speaker er professor Åse Marie Hansen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Åse Marie Hansen vil fortælle om mobning og de fysiologiske ændringer ved dette.

Konferencen arrangeres af Københavns Stressforskningscenter, der er et samarbejde mellem Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital, Afdeling for Socialmedicin ved Københavns Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Formålet med konferencen er at fremme udveksling og diskussion af ny stressforskning, ligesom konferencen gerne skulle være med til at koordinere og styrke den danske stressforskning.

Vi stiler mod et bredt og varieret udbud af den nyeste viden om stress og opfordrer derfor alle forskere indenfor emnet til at indsende abstracts til forskningspræsentationer eller postere – du kan se deadline for indsendelse nedenfor. Du må gerne genbruge postere fra andre videnskabelige møder eller konferencer.

stresskonf_15_2018_dk.pdf

Redaktør