2020 Temadag med fagbevægelsen

OBS! På grund af Corona-situationen er den årlige temadag mellem fagbevægelsen, Socialmedicinsk Center og Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling aflyst i 2020.

Vi håber, at situationen ændrer sig, så vi kan holde en temadag i 2021.

Med venlig hilsen
På planlægningsgruppens vegne

Charlotte Brauer, overlæge


Redaktør