2020 Temadag med fagbevægelsen

Onsdag den 2. september 2020 i Uddannelsescentret på Bispebjerg Hospital

Tidspunkt:            Onsdag den 2. september 2020 kl. 9-15
Sted:                       Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV
                                 Uddannelsescenteret, indgang 50, dagligstuen og auditoriet
Tilmelding:            Senest den 17. august. 

Se nederst på denne side vedr. tilmelding.

Kl. 09.00 – 09.20

Kaffe, morgenbrød og registrering 

Kl. 09.20 – 09.30

Velkomst

Ledende overlæge, Jane Frølund Thomsen, AMED 

Kl. 09.30 – 10.40

Kemi i arbejdsmiljøet

Screening og udvælgelse af stoffer med henblik på eventuel revurdering af grænseværdien, v/ seniorforsker Anne Thoustrup Saber og seniorforsker Nicklas Raun Jacobsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Kemiske stoffer i arbejdsmiljøet som hyppige årsager til allergisk eksem v/ Professor, overlæge Jeanne Duus Johansen, Videncenter for Allergi 

Nyt samarbejde mellem AMED og Dermatologisk Afdeling. v/ overlæge Harald Meyer, AMED 

Kl. 10.40 – 10.55

Kaffe og frugt

Kl. 10.55 – 12.15


Seniorpension og nedslidningsbegrebet

Seniorpension og Socialmedicinsk Center, v/ overlæge John Bang, SC

Seniorpension i Københavns Kommune v/ Birgitte Rasmussen, Centerchef i Københavns Kommune

Seniorpensionen set med fagforeningsbriller v/Christina Borries, politisk konsulent, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Paneldebat med politisk konsulent Christina Borries, centerchef Birgitte Rasmussen, overlæge John Bang, SC og ledende overlæge Jane Frølund Thomsen, AMED.
Ordstyrer: Overlæge Marianne Borritz, AMED

Kl. 12.15 – 13.00

Frokost

Kl. 13.00 – 13.50

Gravide på arbejdspladserne

Vurdering af gravide på AMED v/ læge Margrethe Bordado Sköld, AMED

Natarbejde og graviditet v/ læge Paula Hammer, AMED

Kl. 13.50 – 14.00

Kort kaffepause

Kl. 14.00 – 15.00

Orientering om AMED og SC

Orientering om SC v/ socialfaglig leder Camilla Vitu og forsker Thomas Lund, SC

Orientering om AMED v/ ledende overlæge, Jane Frølund Thomsen og professor, overlæge Susanne Wulff Svendsen, AMED

Spørgsmål og afrunding


Deltagergebyret er 200 DKK.

Tilmelding senest den 17. august 2020.

Tilmelding med navn, stilling og institution med adresse skal ske på
mail: Vibeke.Skibsrud@regionh.dk

 

I emnefeltet bedes du skrive: Temadag den 2. september 2020

OBS! Du bedes tillige på tilmeldingen anføre et af følgende numre:

Offentligt ansatte: EAN-nummer

Ansatte i virksomheder uden EAN-nummer: CVR-nummer

 

Du vil modtage en e-mailkvittering som bekræftelse på din tilmelding.

 

Vedr. betaling:

Vi fremsender automatisk elektronisk faktura på alle tilmeldte efter tilmeldingsfristen.

 

Nærmere oplysninger og spørgsmål vedr. temadagen rettes til Vibeke Skibsrud på mail: Vibeke.Skibsrud@regionh.dkRedaktør