2019-10-23 Stressforskningskonference

​Onsdag den 23. oktober 2019 kl. 9.00-15.30

Uddannelsescenteret, Indgang 50, Bispebjerg Hospital, 2400 København NV

​Du inviteres hermed til Stressforskningskonference, onsdag d. 23. oktober 2019.
Vi har to keynote-speakere på programmet: Maria Melchior og Jesper Kristiansen.

Konferencen arrangeres af Københavns Stressforskningscenter, der er et samarbejde mellem Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital, Afdeling for Socialmedicin ved Københavns Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 

Formålet med konferencen er at fremme udveksling og diskussion af ny stressforskning, ligesom konferencen gerne skulle være med til at koordinere og styrke den danske stressforskning. 

Vi stiler mod et bredt og varieret udbud af den nyeste viden om stress og opfordrer derfor alle forskere indenfor emnet til at indsende abstracts til forskningspræsentationer eller postere – du kan se deadline for indsendelse nedenfor. Du må gerne genbruge postere fra andre videnskabelige møder eller konferencer.

Deltagere: 
Forskere, beslutningstagere og andre med interesse i emnet. 

Indsendelse af abstracts senest 14. juni 2019:
Abstracts og præsentationer skal være på engelsk. (Maksimum 1 A4-side: Baggrund, Metode, Resultater og Diskussion).
 Sendes til: e-mail til nell0005@regionh.dk 

Tilmelding senest 1. oktober 2019:
Tilmelding med navn, stilling, institution og mail på hver enkelt deltager skal ske senest 1.10.2019 til vski0002@regionh.dk

Studerende bedes anføre dette, da deltagergebyret for disse er nedsat. Tilmeldingerne er bindende og registreres i den rækkefølge, de indløber. Deltagergebyret er 500 kr. (studerende 200 kr). Deltagelse gratis for den præsenterende forfatter ved antaget abstract. 

Vi fremsender automatisk elektronisk faktura på alle tilmeldte efter tilmeldingsfristen. Du bedes derfor tillige på tilmeldingen anføre et af følgende numre: Offentligt ansatte: EAN-nummer. Ansatte i virksomheder uden EAN-nummer: CVR-nummer. Hvis du selv skal betale, skal du oplyse dit cpr-nummer. 

Tid og sted: 
Konferencen afholdes onsdag d. 23. oktober, 2019 kl. 9:00-15.30 i Uddannelsescentrets auditorium, Ringvej, Indgang 50, Bispebjerg Hospital, 2400 København NV

Mere information
Det endelige program er nu offentliggjort og kan findes her på siden. Det sendes også pr. e-mail til alle tilmeldte. Nærmere oplysninger og spørgsmål vedr. konferencen rettes til Vibeke Skibsrud, tlf.: 3863 5573 eller på mail: vski0002@ regionh.dk
Redaktør