Arbejdsmiljø på gummiplantage i Ghana

​Mapping working conditions using a participatory approach – A case study in a rubber plantation in Ghana.

​​​Formålet med studiet var at vurdere arbejdsmiljøet på arbejdspladsen GREL gummiplantage i Ghana og at komme med anbefalinger til forbedring af arbejdsmiljøet på denne arbejdsplads.

Som en del af arbejdspladsvurderingen (APV) ønskede vi at bestemme, om den anvendte metode var effektiv til at finde de vigtigste arbejdsmæssige risici i GREL plantagen. Deltagerne var plantagearbejdere, arbejdsledere og administrerende personale fra plantagen. Den anvendte metode til APV byggede på International Labour Organisation’s programmer (WIND og WISE) og bestod af observationer af arbejdsfunktionerne, individuelle interviews og fokusgruppediskussioner (FGD) med arbejdere fra hver arbejdsfunktion.

Svarene fra de individuelle interviews viste konsistens af de prioriterede risici inden for arbejdsfunktionerne.

Observationerne og gruppediskussionerne identificerede arbejdsmæssige risici, herunder dybe huller i plantagen skjult af ukrudt, ekstrem varme, manglende forsyning af rent drikkevand og mangel på førstehjælpsudstyr.

Ud fra disse resultater blev en liste af anbefalinger til GREL lavet. Det nationale arbejdsmiljøsystem i Ghana venter nu på at få gennemført en ny national arbejdsmiljølovgivning. Denne lovgivning foreslår etablering af arbejdsmiljøkomitéer på alle arbejdspladser i Ghana baseret på en participatorisk tilgang ved at inddrage medarbejderne i forbedring af arbejdsmiljøet.

Studiet her støtter denne tilgang som en effektiv måde at identificere løse OHS problemstillinger på en arbejdsplads med ufaglærte arbejdere og alvorlige risici.

For fremtidige arbejdspladsvurderinger i udviklingslande med denne metode bør der lægges vægt på observationer og FGD, da de individuelle interviews var tidskrævende og ikke tilføjede megen yderligere information.

Projektansvarlige

Kandidatstudie udført af stud. med. Salli Rose Tophøj
Vejleder: Overlæge ph.d. Jane Frølund Thomsen

Samarbejdspartnere

Edith Clarke MD, Ghana Health Service.​

Reference

Tophøj SR, Thomsen JF, Clarke E. Afr Newslett on Occup Health and Safety 2014;24:18-20.

Redaktør