Forbedres prognosen af arbejdsbetinget håndeksem ved jobskifte og forebyggende tiltag?

​Arbejdsbetinget eksem rammer ofte yngre mennesker, er ofte langvarigt og har en dårlig prognose. Dette projekt var et ph.d.-projekt, der havde til formål at undersøge, om prognosen for eksemet bliver bedre, hvis man skifter arbejde og om patienterne med arbejdsbetinget eksem tilbydes relevant forebyggelse​.

Resumé

Ph.d.-projektet af læge Tanja Korfitsen Carøe omhandler faktorer associeret med jobskifte, samt konsekvenserne af ændring på arbejdspladsen hos ansatte med arbejdsbetinget håndeksem.

Studiet inkluderede alle patienter med anerkendt arbejdsbetinget håndeksem i Danmark i år 2010 og 2011. Et opfølgende spørgeskema blev sendt til deltagerne 4-5 år efter anerkendelse af arbejdsskadesag.

Resultater fra denne afhandling tyder på, at særlig opmærksomhed bør rettes mod patienter med kontaktallergi såvel som dem med svær håndeksem, da disse faktorer er forbundet med jobskifte. Dette understreger vigtigheden af allergitestning af alle patienter med arbejdsbetinget eksem på et tidligt stadium. På arbejdspladsen bør eksponeringerne, såvel allergifremkaldende som irritative, afdækkes, da selv små ændringer kan medføre en betydelig forbedring af håndeksem. Et arbejdspladsbesøg med professionel rådgivning om eksponeringer og hudpleje kan være en måde at håndtere dette emne på. At forlade professionen kan også føre til forbedring og helbredelse, selv om effekten er beskeden, og bør overvejes, når ændringer i arbejdsmiljøet ikke har tilstrækkelig effekt.

Ph.d.-afhandlingen blev forsvaret den 9. februar 2018.

 

Redaktør