SHARM-studiet om kønsforskelle i udvikling af lidelser i skuldre og arme

Får kvinder hyppigere problemer med muskler og led end deres mandlige kolleger med samme ​fysiske belastninger på arbejdet?

Resumé:

Arbejdsrelaterede bevægeapparatslidelser er en almindelig årsag til nedsat funktionsevne og sygefravær og kvinder rapporterer generelt flere bevægeapparatssmerter end mænd. For at udvikle relevante præventive strategier, er det derfor nødvendigt at have kendskab til kausale dosis-responssammenhænge mellem eksponeringer og muskuloskeletale sygdomme, samt eventuelle kønsforskelle i disse sammenhænge.

I tre studier har vi, ved hjælp af tekniske målinger, undersøgt sammenhængen mellem bevægelser og position i håndleddet og skulderen og risikoen for sygdomme i hånden (rodledsartrose, springfinger og Dupuytrens kontraktur), håndleddet (karpaltunnelsyndrom) og skulderen (subakromielt impingement syndrom) - for både mænd og kvinder.

Resultaterne viser en sammenhæng mellem hurtige bevægelser i håndleddet og risikoen for karpaltunnelsyndrom og at risikoen var større for kvinder end mænd. Risikoen for rodledsartrose og springfinger steg i relation til de højeste eksponeringsniveauer, men resultaterne var ikke tilstrækkeligt tydelige til at fastslå en sammenhæng. Der fandtes ikke sammenhæng mellem håndledsbevægelser og Dupuytrens kontraktur. Håndleddets position var ikke associeret med karpaltunnelsyndrom, rodledsartrose, springfinger eller Dupuytrens kontraktur. Resultaterne indikerede en sammenhæng mellem repetitive bevægelser i samt løft over 90° og risikoen for subacromielt impingementsyndrom, éns for begge køn, men resultaterne var ikke statistisk signifikante.

Læge Christina Bach gennemførte projektet som ph.d.-studerende og forsvarede sin ph.d.-afhandling i oktober 2019.

Projektdeltagere:

Projektet blev gennemført af ph.d.-studerende Christina Bach og overlæge Jane Frølund Thomsen er hovedvejleder. Øvrige vejledere er Gert-Åke Hansson, Avdelning for Arbets- och miljömedicin i Lund og lektor Lau Caspar Thygesen, Statens Institut for Folkesundhed.

Finansiering:

Projektet er finansieret af arbejdsmiljøforskningsfonden

Tidsplan:

1.12.2015 - 31.11.2018
Redaktør