Pension, hjertesygdomme og depression

​Is retirement beneficial for mental and cardiovascular health?

Dansk resumé:

Formålet med projektet var at undersøge, om aldersbetinget pensionering er gavnligt for mental sundhed og risiko for hjertesygdom. Projektet tog udgangspunkt i sammenkoblede data fra danske nationale registre.

Blandt 617.511 tresårige danskere, der blev fulgt i op til 8 år, viste pensionering sig at give en forøget risiko for blodprop i hjertet (myokardie-infarkt) på 11 % i forhold til sammenlignelige arbejdende deltagere.

Forekomsten af hospitalsindlæggelse pga. depression og køb af antidepressiv medicin blev undersøgt blandt 245.082 danskere, der gik på pension i perioden 2000-2006. Omfanget af hospitalsbehandling for depression og køb af antidepressiv medicin steg i forbindelse med pensionering uden at falde tilbage til udgangsniveauet. Analyser af særligt udvalgte grupper på baggrund af job-gruppe og demografiske faktorer gav ikke anledning til ændrede konklusioner.

Dermed kunne projektets overordnede hypotese, at tilbagetrækning er gavnligt for helbredet, ikke bekræftes.​ Dette var særligt overraskende i forhold til psykisk helbred, idet tidligere studier i høj grad har indikeret gavnlige effekter.​

Resultaterne fra projektet kan læses i Kasper Olesens ph.d.-afhandling


Redaktør