Hvad betyder det psykosociale arbejdsmiljø og individuel sårbarhed for opståen af mobning på arbejdspladsen?

En undersøgelse af forhold på arbejdspladser, der over tid kan føre til mobbekulturer

​Mobning rapporteres hyppigt på danske arbejdspladser og er i store undersøgelser af høj kvalitet sat i forbindelse med markant øget risiko for depression og vedvarende helbredsklager. Derimod er der kun få studier af hvilke forhold på arbejdspladsen, der er forløbere for rapportering af mobning, og særligt er der ingen studier, som eksplicit vedrører arbejdsmiljøkarakteristika målt på gruppeniveau, hvor alle medarbejders vurdering af arbejdsmiljøet i en arbejdsenhed sammenvægtes. Dette håber vi på at kunne belyse med dette projekt hvis formål er at undersøge i hvilket omfang det psykosociale arbejdsmiljø prædikterer senere rapportering af mobning samt den relative betydning af disse faktorer (hvad er vigtigt og hvad er mindre vigtigt) og hvordan personlige karakteristika påvirker denne sammenhæng.  

Vi forventer at projektet kan bidrage til en dybere forståelse af processer, der over tid kan føre til udvikling af mobbekulturer, og dermed bidrage til en mere fokuseret målrettet forebyggende indsats.

Projektet er baseret på data fra PRISME og MODENA kohorten, hvor knapt 4.000 offentlige ansatte organiseret i omkring 400 arbejdsenheder i Region Midt har besvaret spørgeskemaer med 2 års mellemrum i 2007, 2009 og 2011.

 

Projektdeltagere:

Projektet gennemføres af ph.d. studerende, Laura Aviaja Rudkjøbing, under vejledning af Professor Jens Peter Bonde fra AMED Bispebjerg Hospital samt Professor Åse Marie Hansen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, Professor Reiner Rugulies fra NFA og Professor Henrik Kolstad ansat ved Dansk Ramazzini Center, Århus Universitetshospital og øvrige medlemmer af PRISME-gruppen. 

 

Tidsramme:

1.9.2017 – 31.12.2020


Bevilling:

Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden​


Redaktør