​​​

Føtal programmering af sædkvalitet (FEPOS)

​Afhænger mænds sædkvalitet af, om de har været udsat for af miljøkemikalier og andre påvirkninger som f.eks. tobak og alkohol i fostertilværelsen?

​​​Baggrund

Mange dyreeksperimentelle undersøgelser har påvist sammenhæng mellem udsættelse for industrikemikalier og andre hormonforstyrrende eksponeringer i fosterstadiet og påvirkning af helbred hos afkommet senere i livet. Programmeringsteorien foreslår, at et uegnet miljø i kritiske eller følsomme perioder af fostrets udvikling kan resultere i langtidseffekter på organismen og dermed øge risikoen for udviklingen af forskellige sygdomme, herunder nedsat forplantningsevne.

I FEPOS undersøger vi, hvordan udsættelsen for miljøkemikalier og livsstil under graviditeten påvirker sædkvalitet og reproduktionshormoner blandt 1000 nu voksne sønner.

Studiet bliver udført som et prospektivt kohortestudie på basis af blodprøver og spørgeskemaoplysninger fra mor-søn par fra fødselskohorten 'Bedre Sundhed i Generationer'. Biomarkører for mandlig fertilitet er sædkvalitet og niveau af reproduktionshormoner i blodet. Disse undersøges som funktion af kemikalier i blod fra mændenes mødre, taget under graviditeten (phthalater, triclosan, perfluorerede stoffer, cotinin) samt selvrapporterede livsstilseksponeringer under graviditeten (forbrug af paracetamol og ibuprofen, body mass indeks før graviditeten, vægtstigning under graviditeten, rygning og alkoholforbrug samt psykosociale stressorer). Dataindsamlingen sluttede i december 2019, hvor vi indrullerede deltager nr. 1060.

Projektdeltagere

Ledende forsker er forskningsgruppeleder Sandra Søgaard Tøttenborg. Studier om perfluorerede stoffer og rygning varetages af PhD studerende Katia Keglberg Hærvig (BBH) under vejledning af professor Jens Peter Bonde (BBH), adjungeret professor Karin Sørig Hougaard (NFA), Aleksander Giwercman (LU), Gunnar Toft (AU), Cecilia Ramlau-Hansen (AU), professor Jørn Olsen (AU) og Anne Marie Nyboe Andersen (KU). Øvrige projektdeltagere er: post doc Kajsa Ugelvig Petersen (BBH), studentermedhjælper Josefine Rahbæk Larsen (BBH), bioanalytiker Marianne Lipka Flensborg (BBH), ph.d.-studerende Anne Gaml-Sørensen (AU), postdoc Andreas Ernst (AU), postdoc Nis Brix (AU), postdoc Linn Håkonsen Arendt (AU) og phd-studerende Pernille Juul Østergaard (AU).

Tidsramme

01.12.2015-30.11.2022

Bevilling

FEPOS er finansieret af ReproUnion (4.1 mio. DKK), Lundbeck (1.6 mio DKK), Region Hovedstaden (467.688 DKK), Læge Sofus Carl Emil Friis og Hustru Olga Doris Friis' Legat (427.288 DKK), Axel Muusfelts Fond (35.500 DKK), A.P. Møller Fonden for Lægevidenskabens Fremme (68.000 DKK), Bispebjerg-Frederiksberg Hospitals Interne Forskningsfond (250.000 DKK) og Helsefonden (450.000 DKK).


Redaktør