COPESTRESS (Copenhagen stress treatment project)

​Hvilken stressbehandling virker bedst?

I COPESTRESS-projektet sammenlignede man to forskellige programmer til behandling af stress hhv. et individuelt og et gruppebaseret program. Målet for behandlingerne var, at deltageren kunne vende tilbage til arbejde og fungere på samme funktionsniveau som tidligere. Effekten blev målt ved symptomniveau, fysiologiske mål for stress, længden af sygefravær og tilknytning til arbejdsmarkedet efter 1 år.

De to programmer sammenlignedes desuden med en gruppe, der ikke fik behandling (ventegruppe), og en gruppe, der fik​​​​​​​​​ konventionel psykologbehandling.

Der har deltaget i alt 268 sygemeldte, som er blevet fordelt ved lodtrækning i projektets fire behandlingsgrupper.

Copestress-projektet foretages af Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital.

Copestress-projektet blev gennemført i samarbejde med:

 

  • Stresscentret Kalmia, Hørsholm,
  • Liaisonpsykiatrisk afdeling BBH
  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Projektet finansieredes af Trygfonden, Helsefonden og Arbejdsmiljøforskningsfonden

Redaktør