CLEAR: Climate Change, Environmental Contaminants and Reproductive Health

​Hvilken betydning har fremmede stoffer som plastblødgørere (pthalater), tungmetaller og bromerede flammehæmmere for evnen til at få børn og nyfødte børns udvikling og helbred? Og spiller klimaændringer en rolle?​

Resumé:

Mange miljøgifte har vist sig at have svage hormonlignende virkninger.
CLEAR er et internationalt projekt, hvor fremmedstoffers indvirkning på forplantningsevne samt børns udvikling og helbred undersøges.
Koncentrationen af vidt udbredte miljøgifte, som bromerede flammehæmmere, fluorerede forbindelser, pthalater samt tungmetaller måles i 1500 blodprøver under svangerskabet fra mødre i Grønland, Polen og Ukraine. Det indgår også i projektet at vurdere, om klimaændringer kan medføre større belastning med fremmedstoffer i udsatte befolkningsgrupper.

Delprojekt:

Betydningen af miljøgifte for forplantningsevnen
I dette projekt undersøgtes om en høj koncentration i blodet af en række miljøgifte er relateret til, hvor lang tid der går, før et par opnår en graviditet. Studiet omfattede​​ 1.710 gravide kvinder og deres partnere, og studiet finder sted i Grønland, Polen og Ukraine.

Tidsramme:

1.1.2011 - 31.12 2013

Finansiering:

Projektet var en del af et europæisk EU-finansieret studie og støttedes økonomisk af Det frie Forskningsråd for Sundhed og Sygdom.

Projektdeltagere:

Projektet blev ledet af Jens Peter Bonde, Arbejds- og miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital og Gunnar Toft, Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitets Hospital i samarbejde med en international sammensat styregruppe. Fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital deltog desuden Kristian Tore Jørgensen.​​

Redaktør