BIOBRAND og EPIBRAND

​Brandbekæmpelse og mulige helb​redseffekter​

Baggrund:

Brandfolk udsættes ved brandbekæmpelse for en lang række påvirkninger som kan være sundhedsskadelige. Brandfolk har en mulig øget risiko for kræft​ og der er mistanke om, at påvirkningerne i brandfolkenes arbejdsmiljø kan øge risikoen for hjertesygdomme. 

BIOBRAND har til formål at undersøge, hvordan og i hvilken udstrækning danske brandfolk udsættes for sod og partikler under brandindsats og øvelser, når branddragt og øvrige værnemidler anvendes, og at afdække mulige helbredseffekter heraf. 

EPIBRAND har til formål dels 1) at etablere en kohorte af danske brandfolk baseret på en kobling af informationer fra en række registre og dels 2) at sammenligne risikoen for kræft og hjertekarsygdom i denne gruppe med risikoen hos den generelle erhvervsaktive befolkning samt med risikoen hos henholdsvis politifolk og ansatte i Forsvaret. 

Projektdeltagelse: 

Fra Arbejds- og MIljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital deltager Julie Elbæk Pedersen, Jens Peter Bonde og Niels Ebbehøj. 
BIOBRAND gennemføres i samarbejde med Anne Thoustrup Saber fra NFA (Projektleder), Steffen Loft fra Københavns Universitet (professor) og Eva-Carina Nørskov fra Teknologisk Institut (faglig leder). 
EPIBRAND gennemføres i samarbejde med Johnni Hansen fra Kræftens Bekæmpelse (projektleder) og Kajsa Petersen (Ph.d.-studerende).

Tidsramme: 

01.07.15 – 31.12.16  

Bevilling: 

Arbejdsmiljøforskningsfonden har bevilget 600.000 kr ​


Redaktør