Bønders brug af bekæmpelsesmidler i Uganda

​Kan uddannelse mindske risikoen for forgiftninger med bekæmpelsesmidler blandt bønder i ulande?

Baggrund:

Studiet er en del af en større undersøgelse, hvor man ved at uddanne bønder i hensigtsmæssig brug af bekæmpelsesmidler (Integrated Pest Management) kan nedsætte både forbruget af bekæmpelsesmidler og antallet af forgiftninger med disse midler.​

Anna Hobolth har i perioden januar-marts 2011 interviewet i alt 200 bønder i 2 forskellige landområder i Uganda. Bønderne blev bl.a. spurgt om deres viden om bekæmpelsesmidler og deres forbrug af disse. Desuden spurgte hun til symptomer, som kan skyldes forgiftning med bekæmpelsesmidler.
Undersøgelsen belyser, hvilken betydning bøndernes viden har for forbruget af bekæmpelsesmidler, brug af beskyttelsesudstyr og opbevaringsforhold. Desuden ses på sammenhængen mellem viden, holdning og praksis og forekomsten af forgiftningssymptomer.​

Projektdeltagere:

Folkesundhedsvidenskabsstuderende Anna Hobolth, vejleder overlæge ph.d. Jane Frølund Thomsen, Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling.

Der samarbejdes med UNACOH (Uganda National Association of Community and Occupational Health) og ICOEPH (danske arbejdsmedicineres ulandsorganisation).​

Kontaktperson:

Jane Frølund Thomsen: Jane.Froelund.Thomsen@regionh.dk
Jane.Froelund.Thomsen@regionh.dk

Redaktør