Bønders brug af bekæmpelsesmidler i Nepal

​Projektet har haft til formål at forebygge forgiftninger og forurening som følge af brug af sprøjtemidler blandt bønder i Nepal​.

Baggrund:

Forskningsprojektet blev udført som et delprojekt i relation til et 3-årigt hovedprojekt i Nepal, der med forskning og udvikling skal forebygge forgiftninger og forurening på grund af pesticider blandt grøntsagsdyrkende bønder i Chitwan distriktet.

  • Målet er med udgangspunkt i et af verdens mindst udviklede lande Nepal at forebygge pesticidforgiftninger blandt bønder i udviklingslande.
  • Formålet er 
    1. at belyse hvilke faktorer der har betydning for nepalesiske bønders brug af personlige værnemidler, når de blander og sprøjter med pesticider og på baggrund heraf 
    2. at undersøge eksisterende personlige værnemidlers evne til at mindske pesticideksponering på bøndernes krop.
  • Hypotesen er, at eksisterende personlige værnemidler valgt på baggrund af nepalesiske bønders behov kan mindske pesticideksponering på bøndernes krop.​

Gennem fokusgruppeinterview, spørgeskemainterview, observationer og forsøg indsamles data på ca. 100 bønder.

Projektdeltagere:

  • Anshu Varma, Kandidat i Folkesundhedsvidenskab, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital.
  • Erik Jørs, Overlæge fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Odense
  • Jens Peter Bonde, Professor fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Der samarbejdes med Nepal Development Society, Dialogos og danske arbejdsmedicineres ulandsorganisation: International Center for Occupational, Environmental and Public Health.

Redaktør