Aktiv Gravidpolitik på arbejdet (AGp). Mere trivsel og mindre fravær

Mere end 1/3 af alle gravide er langtidssygemeldt under graviditeten. Vi vil undersøge, om man kan fremme trivslen blandt gravide medarbejdere og nedsætte fraværet under graviditeten.

Baggrund​

Af alle danske kvinder er 1/3 langtidssygemeldt under graviditeten og i gennemsnit i 48 dage. Ved at undervise deres nærmeste ledere i at have et konsekvent og intensiveret fokus og indsats i forhold til gravide medarbejderes behov og arbejdsmiljø, vil vi undersøge, om man kan fremme trivslen blandt gravide medarbejdere og nedsætte fraværet under graviditeten.

Oftest er årsagen til sygemelding under graviditet almindelige graviditetsgener så som kvalme, lændesmerter og plukveer, der forstærkes af belastninger i arbejdsmiljøet. 

Undersøgelser har vist, at der er en sammenhæng mellem graden af arbejdsbelastninger og sygefravær under graviditeten, og andre undersøgelser indikerer, at ændring i arbejdsforhold reducerer fraværet.

I projektet ville vi undersøge

om undervisning af nærmeste ledere i Aktiv gravidpolitik

  • Nedsætter det graviditetsrelaterede fravær 
  • Øger trivslen blandt gravide
  • Medfører implementering af AGp-konceptet på afdelinger/institutioner
  • Er effektiv i forhold til omkostningerne
Derudover har vi ​gennemført et tillægsprojekt, hvor vi ved brug af fokusgruppe interviews med de involverede ledere undersøge ledernes oplevelser af samarbejdet med gravide medarbejdere og særligt deres erfaringer med anvendelse af Aktiv Gravidpolitik.

Metode

Studiet er en clusterrandomiseret interventionsundersøgelse, der kommer til at foregå på hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland og i daginstitutioner i Gentofte og Gladsaxe kommune

 

Projektgruppen

Projektleder, læge og postdoc Luise Mølenberg Begtrup
Professor, overlæge Jens Peter Bonde
Overlæge Charlotte Brauer
Gæsteforsker Per Malmros

Alle er tilknyttet Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital.


Tidsramme

01.09.2016- 01.09.2020. 


Finansiering

Projektet blev finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden med 3,4 mio kr.

og 344.051 kr til tillægsprojektet


Redaktør