Projekt om helbredsskader og luftforurening i Københavns Lufthavn

​Målinger har vist, at partikelforureningen af udendørsluften i visse dele af Københavns Lufthavn er større end ved stærkt trafikerede veje i København. Men man ved ikke, hvordan denne forurening påvirker de ansatte. Det skal denne undersøgelse prøve at give svar på.

Resumé:

Undersøgelsen skal be- eller afkræfte, om arbejdsmæssig udsættelse for partikelforurenet luft i Københavns Lufthavn er forbundet med helbredsskader. Undersøgelsen vil omfatte nuværende og tidligere lufthavnsportører og andre ansatte i Københavns Lufthavn i Kastrup og en sammenlignelig kontrolgruppe, i alt ca. 72.000 personer.

En del af deltagerne modtager spørgeskema om deres arbejde i lufthavnen. Deruover undersøger man i sygdomsregistre, om deltagerne har en større risiko for at udvikle hjertesygdomme, kroniske lungesygdomme og kræft i lunger og urinveje end kontrolgruppen.

Projektdeltagere på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital:

Overlæge Charlotte Brauer (projektleder), Overlæge Sigurd Mikkelsen (projektansvarlig), overlæge Jane Frølund Thomsen, overlæge Niels Ebbehøj og professor Jens Peter Bonde.

Samarbejdspartnere:

Lektor Lau Caspar Thygesen og ph.d.-studerende Karina Lauenborg Møller, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. 
Professor Steffen Loft, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.
Speciallæge Karin Helweg-Larsen.

Finansiering:

Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Tidsplan:

Februar 2012 – oktober​ 2016

Redaktør