SHARM-studiet om kønsforskelle i udvikling af lidelser i skuldre og arme

Får kvinder hyppigere problemer med muskler og led end deres mandlige kolleger med samme ​fysiske belastninger på arbejdet?

​Resumé:

Undersøgelsen har fokus på forskelle i risiko for arbejdsbetinget sygdom i bevægeapparatet mellem mænd og kvinder. Det er hensigten at udbygge det videnskabelige grundlag, der skal sikre, at forebyggelse og rehabilitering og erstatningsmæssige tiltag tilgodeser begge køn. Det er studiets formål at undersøge, om risikoen for operationskrævende lidelse i skulder og håndled er forskellige for mænd og kvinder med samme arbejdsmæssige fysiske belastninger.

Der er  i afdelingen​ gennemført et ph.d.-studie af cand. scient. san. Thomas Heilskov-Hansen. Læge Christina Bach er netop gået i gang med en fortsættelse af projektet som ph.d.-studerende .

Projektdeltagere:

Projektet gennemføres af ph.d.-studerende Christina Bach og overlæge Jane Frølund Thomsen er hovedvejleder. Øvrige vejledere er Gert-Åke Hansson, Avdelning for Arbets- och miljömedicin i Lund og lektor Lau Caspar Thygesen, Statens Institut for Folkesundhed.

Finansiering:

Projektet er finansieret af arbejdsmiljøforskningsfonden

Tidsplan:

1.12.2015 - 31.11.2018

Redaktør