Jordemoder på arbejdspladsen

Ny arbejdsmiljø indsats med jordemoder på arbejdspladsen skal øge trivsel og reducere fravær blandt gravide arbejdstagere
​Arbejde, som en del af det at være aktiv og deltagende, er sundt og godt for langt de fleste gravide. Alligevel er fraværet under graviditet hyppigt og højt blandt gravide i Danmark. For at fremme fastholdelse under graviditet er det vigtigt, at arbejdende gravide kan føle sig trygge i forhold til risici og mødt og forstået i forhold til behov for aflastning. 

1.maj 2021 opstarter Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital sammen med Arbejds- og Socialmedicinsk afdeling i Holbæk et tværregionalt udviklingsprojekt, hvor jordemødre tilknyttes arbejdspladser og tilbyder gravide medarbejdere individuel rådgivning med særligt fokus på trivsel og fastholdelse.  Rådgivning og evt. tilpasning af arbejdet sker i fælles dialog med arbejdsgiver/leder. Ved mistanke om potentielle risikofaktorer i arbejdsmiljøet udarbejder arbejdsmedicinske speciallæger en individuel risikovurdering.

I projektet har vi fokus på tilpasning og implementering på de deltagende virksomheder, tilpasning af arbejdet ud fra den gravide medarbejders behov og kommunikation med praktiserende læger og konsultationsjordemødre. Det er et tværfagligt projekt, hvor der udover jordemødre er tilknyttet speciallæger i Arbejdsmedicin og Gynækologi/Obstetrik.

Deltagende arbejdspladser
De deltagende arbejdspladser er: Novo Nordisk Danmark, ISS rengøring og catering, Magasin, Coloplast, Holbæk kommune, Sundhedsforvaltningen Københavns kommune og Holbæk Sygehus. 

Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen og lignende projekter udgår fra Arbejdsmedicinske afdelinger i Herning, Odense og Aarhus. Projektet forsætter frem til september 2022.

For yderlige information, kontakt Projektleder, læge, ph.d. Luise Mølenberg Begtrup, Holbæk Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling, lube@regionsjaelland.dk , tlf. 5948 9869  
Redaktør