Forebyggelse af arbejdsbetingede hudsygdomme

​Arbejdsbetinget eksem fører ofte til langvarig sygemelding. Kan dette forebygges?​

Baggrund:

Arbejdsbetinget hudsygdom er den hyppigste anerkendte gruppe af arbejdsbetingede sygdomme i Danmark, og hos 15% fører det til langvarig arbejdsløshed eller førtidspension.

Projektet skal gennemføre en forebyggende indsats over for patienter med arbejdsbetinget eksem for at forebygge langvarig sygemelding og dermed risiko for at miste arbejdet.

Deltagerne deles op i to grupper. Den ene gruppe får undervisning i hudpleje, får vurderet arbejdspladsen og opfølgende telefonsamtale. Den anden gruppe får udleveret en pjece. Fordelingen mellem de to grupper sker ved lodtrækning.

Herefter vurderes forskellen i sygefravær og eksemets sværhedsgrad i de to grupper.

Projektdeltagere:

Maja Fisker, ph.d.-studerende, Tove Agner, Dermatologisk Afdeling og Niels Ebbehøj, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital.

Finansiering:

Projektet finansieres af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Tidsramme:

2011 - 2016

Redaktør