Føtal programmering af sædkvalitet (FEPOS)

Afhænger mænds sædkvalitet af, om de har været udsat for af miljøkemikalier og andre påvirkninger som f.eks. tobak og alkohol i fostertilværelsen?

Baggrund

Mange dyreeksperimentelle undersøgelser har påvist sammenhæng mellem udsættelse for industrikemikalier og andre hormonforstyrrende eksponeringer i fosterstadiet og påvirkning af helbred hos afkommet senere i livet. Programmeringsteorien foreslår, at et uegnet miljø i kritiske eller følsomme perioder af fostrets udvikling kan resultere i langtidseffekter på organismen og dermed øge risikoen for udviklingen af forskellige sygdomme, herunder nedsat forplantningsevne.

I FEPOS undersøger vi, hvordan udsættelsen for miljøkemikalier og livsstil under graviditeten påvirker sædkvalitet og reproduktionshormoner blandt 1000 nu voksne sønner.

Studiet bliver udført som et prospektivt kohortestudie på basis af blodprøver og spørgeskemaoplysninger fra mor-søn par fra fødselskohorten 'Bedre Sundhed i Generationer'. Biomarkører for mandlig fertilitet er sædkvalitet og niveau af reproduktionshormoner i blodet. Disse undersøges som funktion af kemikalier i blod fra mændenes mødre, taget under graviditeten (phthalater, triclosan, perfluorerede stoffer, cotinin) samt selvrapporterede livsstilseksponeringer under graviditeten (forbrug af paracetamol og ibuprofen, body mass indeks før graviditeten, vægtstigning under graviditeten, rygning og alkoholforbrug samt psykosociale stressorer). 

Projektdeltagere

Ledende forsker er postdoc Sandra Søgaard Tøttenborg (BBH). Studier om perfluorerede stoffer og rygning varetages af PhD studerende Katia Keglberg Hærvig (BBH) under vejledning af professor Jens Peter Bonde (BBH), Karin Sørig Hougaard (NFA), Aleksander Giwercman (LU), Gunnar Toft (AU), professor Cecilia Ramlau-Hansen (AU), professor Jørn Olsen (AU) og professor Anne Marie Nyboe Andersen (KU). 

Bevilling

FEPOS er finansieret af ReproUnion, Lundbeck (1.6 mio DKK), Region Hovedstaden, Læge Sofus Carl Emil Friis og Hustru Olga Doris Friis' Legat, Axel Muusfelts Fond, A.P. Møller Fonden for Lægevidenskabens Fremme, Bispebjerg-Frederiksberg Hospitals Interne Forskningsfond.Redaktør