​​​​​​​​​​​​​

Occupational and environmental exposures and COVID-19 research (EXCOVER) partnership

Excover - etablering af samarbejdsstruktur på tværs af Øresundsregionen til forskning i arbejds- og miljømæssige faktorers betydning i relation til ​ COVID-19.

Viden om arbejds- og miljømæssige faktorers betydning i relation til COVID-19 kan styrke vores muligheder for at håndtere den igangværende pandemi.

Øresundsregionen har under coronapandemien været præget af store forskelle i håndtering af smitte. Med udgangspunkt i et nyt forskningsmæssigt partnerskab mellem de to største arbejds- og miljømedicinske enheder i Danmark og Sverige vil vi søge fælles løsninger.   

Vores forskningsindsats består af følgende initiativer:

Erhvervsmæssig risiko for COVID-19 under pandemien belyses ved hjælp af landsdækkende danske og svenske registre. Ved at sammenligne udviklingen på tværs af områder med store forskelle i smittetryk, testhyppighed, brug af værnemidler og nedlukninger, vurderer vi hvordan forskellige afbødningsstrategier har virket, og undersøger hvilke erhvervsgrupper der har haft forhøjet risiko for smitte.

Sammenhænge mellem udsættelse for en række almindelige kemiske forbindelser med dokumenteret immunotoksiske egenskaber og udvikling i COVID-19 sygdomsintensitet og immunitet undersøges blandt ansatte i social- og sundhedssektoren i Region Hovedstaden. Svigtende immunitet kan skyldes faktorer i vores omgivelser, og her kan udsættelse for sundhedsskadelig kemi spille en vigtig rolle.

Vores ambition er, at vi ved projektets afslutning har etableret en vigtig samarbejdsstruktur på tværs af Øresundsregionen med yderligere igangværende og planlagte fælles aktiviteter. 

Projektdeltagere:
Fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling: Sandra Søgaard Tøttenborg (projektleder), Kajsa Ugelvig Petersen, Jens Peter Bonde, Luise Mølenberg Begtrup, Johan Høy Jensen og Esben Meulengracht Flachs. Øvrige projektdeltagere: Lars Rylander (LU), Christian Lindh (LU), Christel Nielsen (LU), Karin Broberg (LU), Kerstin Nilsson (LU), Kristina Jakobsson (Göteborg Universitet)

Tidsramme:
1. juni 2021-30. september 2022

Bevilling:
Interreg ÖKS (4.118.255 DKK)
Redaktør