​​​​​​​​​​

Occupational and environmental exposures and COVID-19 research (EXCOVER) partnership

Excover - etablering af samarbejdsstruktur på tværs af Øresundsregionen til forskning i arbejds- og miljømæssige faktorers betydning i relation til ​ COVID-19.

​​Viden om arbejds- og miljømæssige faktorers betydning i relation til COVID-19 kan styrke vores muligheder for at håndtere den igangværende pandemi.

Øresundsregionen har under coronapandemien været præget af store forskelle i håndtering af smitte. Med udgangspunkt i et nyt forskningsmæssigt partnerskab mellem de to største arbejds- og miljømedicinske enheder i Danmark og Sverige vil vi søge fælles løsninger.   


Vores forskningsindsats består af følgende initiativer:

I. Erhvervsmæssig risiko for COVID-19 under pandemien belyses ved hjælp af landsdækkende danske og svenske registre. Ved at sammenligne udviklingen på tværs af områder med store forskelle i smittetryk, testhyppighed, brug af værnemidler og nedlukninger, vurderer vi hvordan forskellige afbødningsstrategier har virket, og undersøger​ hvilke erhvervsgrupper der har haft forhøjet risiko for smitte.

 

II. Sammenhænge mellem udsættelse for en række almindelige kemiske forbindelser med dokumenteret

immunotoksiske egenskaber og udvikling i COVID-19 sygdomsintensitet og immunitet undersøges blandt

ansatte i social- og sundhedssektoren i Region Hovedstaden. Svigtende immunitet kan skyldes faktorer i vores omgivelser, og her kan udsættelse for sundhedsskadelig kemi spille en vigtig rolle.

 

Vores ambition er, at vi ved projektets afslutning har etableret en vigtig samarbejdsstruktur på tværs af Øresundsregionen med yderligere igangværende og planlagte fælles aktiviteter. 

 

Partnerskabets deltagere

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Sandra Søgaard Tøttenborg, projektleder

Jens Peter Bonde, professor emeritus

Kajsa Ugelvig Petersen, postdoc

Lea Sell, postdoc

Esben Meulengracht Flachs, statistiker

 

Avdelningen för Arbets- och Miljömedicin, Lunds Universitet:

Lars Rylander, professor

Christian Lindh, forskningsgruppeleder

Christel Nielsen, forskningsgruppeleder

Kerstin Nilsson, professor

Karin Broberg, professor


Tidsramme

1. juli 2021 til 30. september 2022.


Bevilling

EXCOVER partnerskabet er finansieret af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 


Redaktør