CPH-BagPack. Muskelskelet lidelser ved tungt løftearbejde - en undersøgelse af lufthavnsportører

​Hvor tunge ting må man løfte? Hvilke arbejdsstillinger er skadelige? Hvor hyppigt må man løfte tunge ting? Hvor mange år? Det prøver vi at belyse i et nyt projekt blandt lufthavnsportører.​

​​Resumé:

Tungt løftearbejde kan medføre slidgigt og andre muskel-skelet sygdomme, men man ved ikke nok om hvor store belastninger, der er skadelige.

Ved lastning af fly håndterer lufthavnsportørerne dagligt flere tons bagage og ofte sidder de sammenkrøbet i trange lastrum, hvilket bl.a. medfører vrid i ryggen og akavede løft. Vi har derfor i vores undersøgelse valgt at fokusere på denne gruppe.

Vi anvender en ny teknologi baseret på en kombination af videooptagelser og computersimulation til at beregne de fysiske belastninger ved løftearbejde i kroppens forskellige dele, fx i lænderyggen og i knæ, hofter og skuldre. Man kan desuden tage højde for vrid i ryggen, ændret løftehøjde, rækkeafstand mv. i computersimuleringen.

Den enkelte persons belastning ved forskellige løftesituationer sammenholder vi med oplysninger om muskel-skeletlidelser fra Landspatientregistret og Sygesikringsregistret. Vi kan derved få et mål for risikoen for at udvikle lidelser i lænderyg, knæ, hofter og skuldre ved forskellige tunge løft. Dette vil give et bedre grundlag for at forebygge skader.

Undersøgelsen vil omfatte lufthavnsportører med arbejde i Københavns Lufthavn i Kastrup siden ca. 1980, i alt ca. 5000 personer, og en sammenlignelig kontrolgruppe uden belastende arbejde.

Projektdeltagere på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital:

Overlæge Charlotte Brauer (projektleder), Overlæge Sigurd Mikkelsen (projektansvarlig), overlæge Jane Frølund Thomsen og professor Jens Peter Bonde.

Samarbejdspartnere:

  • Lektor Erik Bruun Simonsen, ph.d.-studerende, cand. scient.san.
  • Henrik Koblauch og lektor Tine Alkjær Eriksen, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, Københavns Universitet.
  • Lektor Lau Caspar Thygesen, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.
  • Speciallæge Karin Helweg-Larsen
  • Cand.scient.san.publ. Stine Hvid Bern​

Finansiering:

Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden og Gigtforeningen

Tidsplan:

2011 – 2015​

Redaktør