Aktiv Gravidpolitik tillægsprojekt om lederes erfaringer – et kvalitativt studie med brug af fokusgruppe interviews

​Projektet er et tillægsprojekt til projektet Aktiv Gravidpolitik på arbejdet. Vi vil systematisk og dybdegående undersøge ledernes oplevelser af samarbejdet med gravide medarbejdere og særligt deres erfaringer med anvendelse af Aktiv Gravidpolitik.

​Ved brug af fokusgruppe interviews med de involverede ledere (i interventionsstudiet) vil vi systematisk og mere dybdegående undersøge ledernes oplevelser af samarbejdet med gravide medarbejdere og særligt deres erfaringer med anvendelse af Aktiv Gravidpolitik.

Projektdeltagelse

Projektleder er læge, postdoc Luise Mølenberg Begtrup, der også er projektleder på det primære studie. Fokus gruppe interviews gennemføres af Jordemoder, phd. Mette Grønbæk Backhausen, Sjællands Universitetshospital og Jordemoder, Cand. Scient san Mette Langeland Iversen, Sjællands Universitetshospital. Med i analyse af data er desuden Luise Mølenberg Begtrup, Sygeplejerske, phd. Thora Skodshøj Thomsen, Sjællands Universitetshospital og læge Margrethe Borado Skjöld.

Finansiering

Arbejdsmiljøforskningsfonden har bevilliget 344.051 kr til tillægsprojektet.

Tidsramme

1.11.2018- 1.2.2020. Er aktuelt i gang med analyse- og skrive process.

Hermed en kort beskrivelse af det projekt vi har med TeamArbejdsliv. Det er TeamArbejdsliv der leder projektet. Ud over os deltager NFA. Sluttidspunktet er fastsat til ultimo marts. Vores del af bevillingen er 240.000 incl. overhead.

For yderligere information om projektet Aktiv Gravidpolitik på arbejde,
gå til projektets hjemmeside


Redaktør