​​​​​​​​

Spørgeskemaer

Hvad handler spørgeskemaerne om?

Opstarts-spørgeskema

Opstarts-spørgeskemaet besvares umiddelbart efter samtykke til deltagelse er underskrevet via e-Boks. Spørgeskemaet tager ca. 10 minutter at besvare.

Spørgeskemaet indeholder følgende emner:

  • ​Nuværende beskæftigelse
  • Baggrundsoplysninger
  • Nuværende graviditet (kun til gravide deltagere)
  • Tidligere graviditeter
  • ​​Livsstil og helbred
  • Fravær

Ugentligt SMS-spørgeskema til gravide

De ugentlige SMS-spørgeskemaer modtages hver 6. dag fra opstarts-spørgeskemaet er besvaret og frem til fødsel/endt graviditet.
Spørgeskemaet tager ca. 3 minutter at besvare​.

Spørgeskemaet indeholder følgende emner:

  • Arbejde den seneste arbejdsdag
  • Fysiske belastninger (stående/gående og stillesiddende arbejde, løft og personhåndteringer)
  • Graviditetsgener
  • Fravær

Datasikkerhed

Alle informationer behandles efter gældende krav til databeskyttelse og resultater offentliggøres i anonymiseret form. Samtykke, spørgeskema og SMS-spørgeskemaer udsendes og indsamles via systemet REDCap (Research Electronic Data Capture), som er Region Hovedstadens sikre webapplikation til dataindsamling.   

Redaktør