Projektets forløb

​Hvem kan deltage?​

Gravide kan deltage i projektet, hvis de er: I arbejde, 18 år eller ældre og snakker dansk eller engelsk. 

Ikke-gravide kan deltage i projektet, hvis de er: 18 år eller ældre, snakker dansk eller engelsk og har samme jobfunktion som deltagende gravide.

Man kan deltage i projektet både hvis man har høj fysisk belastning i arbejdet og hvis man har lav fysisk belastning​.


Forløb ved deltagelse​ 

Gravide deltagere

Rekrutteringen af gravide sker på fødeafdelingerne (Roskilde, Hvidovre, Nordsjælland (Hillerød), Odense og Kolding) ​ved 1. trimester scanning, som ca. 95% af danske gravide takker ja til.

1. Fremmøde ved 1.trimester scanning
Alle gravide, der er i arbejde vil:
- få udleveret kort beskrivelse af projektet
- blive spurgt om samtykke til udlevering af oplysninger (navn, telefon nummer, fag, cpr nummer) til forskningsprojektet med henblik på at blive kontaktet

2. Informationsmateriale og samtykke til deltagelse sendes på e-Boks

3.Opstarts-spørgeskema kan tilgåes så snart samtykket er underskrevet

4.Kort ugentligt SMS-spørgeskema sendes indtil fødsel/ophør af graviditeten

5. Kontakt til udvalgte gravide
Nogle gravide kontaktes telefonisk og får tilbudt at få målt og observeret hvor meget de går, står, foroverbøjer ryggen samt løfter på arbejdet. I telefonen aftales sted og tidspunkt for påsætning af måleudstyr samt oberservation. Efterfølgende kontaktes den gravides arbejdsgiver for accept af observation på arbejdspladsen. Den gravide spørges ind til om en ikke-gravide kollega også kunne være interesseret i at deltage​​

6. Måling/observation i 2. trimester

7. Måling/observation i 3. trimester (undlades hvis den gravide er blevet sygemeldt)​


Ikke-gravide deltagere​​

 Rekruttering af ikke-gravide deltagere sker via de rekrutterede gravide.​

1. Rekruttering
Gravid kollega spørger ikke-gravid kollega, med samme jobfuntion, om hun kunne tænke sig at høre mere om projektet og om projektet må få hendes telefon nummer. Alternativt bliver ikke-gravid kollega spurgt i forbindelse med at én fra PRECISE-gruppen er ude at observere en gravid på arbejdspladsen.

2. Telefonisk kontakt
Ikke-gravid kollega kontaktes telefonisk og deltagelse i måling og observation aftales. I telefonen aftales sted og tidspunkt for påsætning af måleudstyr samt oberservation. Dette kunne med fordel være samtidig som den gravide kollega. Efterfølgende kontaktes arbejdsgiver for accept af observation på arbejdspladsen. ​

2. Informationsmateriale og samtykke til deltagelse sendes på e-Boks

3.Opstarts-spørgeskema kan tilgåes så snart samtykket er underskrevet

4. Måling/observation


Redaktør